HomeNieuwsMilieu'Onkruidverdelger glyfosaat niet kankerverwekkend'

‘Onkruidverdelger glyfosaat niet kankerverwekkend’


De omstreden onkruidverdelger glyfosaat, in de winkel bekend onder de naam Roundup, is niet kankerverwekkend. Tot dat oordeel komt de Joint Meeting of Pesticide Residues, een groep die bestaat uit internationale experts op het gebied van bestrijdingsmiddelen en die onder meer advies uitbrengt aan Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Eerder verklaarde een ander adviesorgaan van de WHO nog dat het middel waarschijnlijk kankerverwekkend is. Dat oordeel leidde tot veel ongerustheid in de Tweede Kamer. Een aantal partijen pleitte toen voor een totaalverbod van het middel.
Begin april maakte staatssecretaris Van Dam nog bekend dat glyfosaat in de landbouw waarschijnlijk toegestaan blijft, maar dat particulieren het niet meer mogen gebruiken voor hun tuin of het onkruidvrij maken van stoepen. Veel tuincentra stopten daarop met de verkoop van het middel.

Sporen ook in veel voedsel

In het nieuwe onderzoek werden diverse studies met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat glyfosaat kanker kan veroorzaken als mensen producten eten waar de stof in voorkomt. Meerdere onderzoeken met ratten en muizen bevestigen dat, stellen de experts.
Glyfosaat is een van de meest gebruikte bestrijdingsmiddelen in de Europese landbouw. Concentraties van het middel zijn ook vaak te vinden in drinkwater en levensmiddelen. In februari bleek dat in veel Duitse bieren sporen van landbouwgif te vinden zijn, waaronder concentraties glyfosaat.
Tegenstanders blijven er op wijzen dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de effecten van de stof in het menselijk lichaam, vooral omdat verschillende onkruidverdelgers vaak met elkaar worden vermengd en niet duidelijk is hoe de verschillende stoffen op elkaar reageren.

Besluit over glyfosaat voor tweede maal uitgesteld

Gegevens

De Europese Commissie heeft recent een besluit over een nieuwe toelating voor glyfosaat voor de tweede maal uitgesteld. Opnieuw ontbrak de benodigde meerderheid om voor te stemmen. Nadat eerder een voorstel voor een nieuwe toelating voor 15 jaar het niet haalde, lijkt nu ook een periode van 9 jaar voor een aantal lidstaten een brug te ver.
Staatssecretaris Van Dam had namens Nederland ingezet op een nieuwe toelating, met de voorwaarde dat deze onmiddellijk kan worden ingetrokken wanneer uit nieuw onderzoek blijkt dat glyfosaat kankerverwekkend voor mensen is.

Massale verzet

Verschillende Europarlementariërs reageerden verheugd, zoals Bart Staes van De Groenen: „Dit tweede uitstel is een teken dat het massale verzet tegen het opnieuw toelaten van glyfosaat serieus genomen wordt door Europese overheden.”

De huidige Europese toelating voor glyfosaat loopt eind juni af. Dat betekent dat er voor die tijd een definitief besluit moet worden genomen.

Milieu artikelen