HomeNieuwsVeiligheidOngerustheid bij burgemeesters over toename zware criminaliteit in regio

Ongerustheid bij burgemeesters over toename zware criminaliteit in regio

bibob
Ook de burgemeester van Purmerend was onlangs aanwezig bij een bijeenkomst van de burgemeesters van de regio’s Waterland, Kennemerland en Amstel- en Meerlanden over de aanpak van zware criminaliteit.
De gemeente Amsterdam boekt inmiddels goede resultaten in onder andere gedeelten van het centrum van Amsterdam. Die successen zouden ertoe kunnen leiden dat de problemen zich verplaatsen naar de gemeenten in de regio’s. Bij de burgemeesters neemt daarom de behoefte toe aan een brede regionale aanpak.

Het Rijk ondersteunt die regionale aanpak door het instellen van 6 regionale centra. De centra zullen op verschillende beleidsterreinen inspanningen leveren om gemeenten te ondersteunen in de aanpak tegen zware criminaliteit.

6 pijlers staan daarbij centraal:

1. De organisatie van de bestuurlijke aanpak;

2. Het verkrijgen en gebruiken van relevante informatie;

3. Pilots operationele toepassing middel bestuurlijke aanpak;

4. Internationale samenwerking;

5. Het vergroten van de bewustwording;

6. Het borgen van kennis en expertise.

De Stadspartij waarschuwt de burgemeester al enige tijd voor de opdringende, nu nog bijna onzichtbare, criminaliteit in onze regio. Het ziet er naar uit dat de aanpak van deze criminaliteit op aandringen van het Rijk nu ook in de regio Purmerend zal worden aangescherpt.

Georganiseerde misdaad heeft haar wortels bijna altijd op lokaal niveau, omdat criminelen gebruik maken van lokale legale economische en juridische infrastructuren in verschillende branches om criminele handelingen te verrichten, te verhullen of crimineel geld te investeren. Denk hierbij aan activiteiten van criminelen in de vastgoedsector, vrouwenhandel, hennepteelt. De verbinding tussen de onderwereld en de bovenwereld kan daarom niet miskend worden.Voorkomen moet worden dat de (lokale) overheid onbewust meewerkt aan vormen van criminaliteit.

De gemeente kan dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen en het  voorkomen van vormen van georganiseerde criminaliteit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert de komende jaren het programma “Bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad” uit. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft dit programma beoordeeld dat beoogt de preventieve en bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad te versterken.

We gaan in Purmerend binnenkort ook van die aanpak de resultaten merken, dat is wel zeker.

Veiligheid artikelen