HomeNieuwsEconomieOndernemersfonds op de valreep toch ter ziele

Ondernemersfonds op de valreep toch ter ziele

Geld-bankbiljetten

De Purmerendse ondernemersvereniging PRO ziet geen heil meer in een ondernemersfonds, een gemeentelijke belasting om activiteiten in de stad mee te bekostigen. Dat laat de PRO in een persbericht aan de Purmerende gemeenteraad weten. De PRO heeft geen vertrouwen meer in verdere onderzoeken naar een ondernemersfonds en zegt teleurgesteld te zijn in de Purmerendse politiek.

Op donderdag 20 januari 2011, stond voor de 3e keer de behandeling van het te vormen ondernemersfonds op de agenda van de raadscommissie Algemene Zaken (AZ). In oktober 2009 was het te vormen ondernemersfonds, als burgerinitiatief van alle betrokken ondernemersverenigingen, bij de gemeenteraad ingediend. Het doel van dit fonds was om ook een bijdrage in diverse kosten af te dwingen bij niet bij winkeliersverenigingen aangesloten ondernemingen, de zogenaamde “free riders”. Dit ondernemersfonds zou, naar ‘Leids Model’,  moeten worden bekostigd uit een verhoging van 15 % van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) van niet-woningen.

In de zomerperiode van 2010 is er door de Ondernemers Federatie Purmerend (OFP) een draagvlakpeiling gehouden. Er werd aan de aangeschreven ondernemers gevraagd om alleen te reageren als je tegen het ondernemersfonds was. Van de 2495 verzonden brieven waren er 373 tegenstemmen voor het fonds, dit stond gelijk aan slechts 15%. Deze draagvlakpeiling werd daarom door de commissie AZ in oktober 2010 niet-ontvankelijk verklaard. De raadscommissie wilde juist een meningspeiling waarin de voor- en tegenstanders van het fonds in beeld werden gebracht.

Nieuwe opdracht

Het college van B&W kreeg van de raadscommissie de opdracht om een nieuwe meningspeiling aan de commissie voor te leggen met daarin duidelijk gestelde kaders. Bij de behandeling van de nieuwe meningspeiling op donderdag 20 januari 2011 kreeg wethouder Daan (economische zaken), geheel ongebruikelijk, als eerste het woord. De wethouder melde de commissie dat hij die middag met de Purmerendse Regio Ondernemers (PRO) om de tafel had gezeten. De PRO had aangegeven dat wat hun betreft de stekker uit het fonds ging. Zij zagen het niet meer zitten. Na de woorden van wethouder Daan was de verbijstering bij veel partijen voelbaar.

Er werd een kwartier geschorst. Na de schorsing kreeg iedere partij de kans om zijn mening te geven en daaruit bleek dat er voldoende draagvlak voor het voorstel was. Het voorstel dat door het college werd gepresenteerd voorzag weer in het aanschrijven van ongeveer 2400 ondernemers in Purmerend. Er zou door de raad akkoord worden gegeven als er een respons was van 40%. Van deze 40% moest er dan een meerderheid zijn van “50 procent plus 1”, zowel in aantal van respondenten almede voor de WOZ-waarde die ze vertegenwoordigden. Een kleine rekensom leert dat er dan in aantal 721 voorstemmers zouden moeten worden gerealiseerd. Het college had als extra service aangeboden om twintig enquêteurs in te zetten als na een week de respons lager zou zijn dan 40%. Het mocht allemaal niet baten. De OFP trok op het allerlaatste moment het plankje op. Mogelijk was er toch de angst dat het draagvlak niet zou worden gehaald.

Slecht idee

De Stadspartij is nooit een voorstander geweest van een ondernemerfonds dat moet worden bekostigd vanuit de OZB. Bij alle behandelingen in raad en commissie hebben we laten blijken dat het vrijwel onmogelijk is om dit voorstel aangenomen te krijgen. Lastenverzwaringen bij de ondernemers komen altijd terug op het bordje van de consument, in dit geval de inwoners van Purmerend. Daarnaast zetten wij hele grote vraagtekens bij het draagvlak onder de ondernemers. Het in te voeren ondernemersfonds zou gaan gelden voor alle ondernemers van Purmerend. De Stadspartij heeft ook zelf een meningspeiling gehouden onder de ondernemers. Hieruit bleek dat bijna alle ondernemers van de wijkwinkelcentra het te vormen ondernemersfonds totaal niet zagen zitten. Ook in de binnenstad bleek dat er van de ondervraagde twintig zelfstandige ondernemers er er slechts een krappe meerderheid voor het te vormen fonds waren. Reden genoeg voor de Stadspartij om niet voor dit fonds te stemmen.

De Stadspartij onderkent het probleem van de “free riders” maar vindt dat het te vormen ondernemersfonds te veel onzekerheden in zich heeft om het steunen. Mogelijk dat er in de toekomst een andere vorm van een ondernemerfonds kan worden gevormd bijvoorbeeld het Bedrijven Investering Zone (BIZ) model.

ZIE OOK:

Economie artikelen