HomeNieuwsMilieuNoord-Hollands natuurnetwerk zorgt voor terugkeer zeldzame plant- en diersoorten

Noord-Hollands natuurnetwerk zorgt voor terugkeer zeldzame plant- en diersoorten

Natuurnetwerk Noord-Holland


Noord-Holland werkt hard om het Natuurnetwerk Nederland in de provincie af te maken. Dit heeft tot nu toe al gezorgd voor de terugkeer van bijzondere diersoorten zoals de otter en zeldzame plantensoorten als groenknolorchis en veenmosorchis.

Inmiddels is bijna 93% van het natuurnetwerk klaar. Dat staat in het Programma Natuurnetwerk 2023 (pdf, 39MB). (Lees hierin ook de gebieden in Purmerend en Beemsterpolder red.)

Het natuurnetwerk versterkt de natuur en verbindt gebieden met elkaar door middel van natuurstroken, bermen en watergangen, faunapassages en natuurbruggen. Zo hebben planten en dieren een betere kans zich te verspreiden en voort te planten. In totaal is al ruim 52.000 hectare van het natuurnetwerk klaar en moet nog 4.400 hectare worden omgevormd naar natuur.

10 natuurprojecten

Er wordt binnen het Noord-Hollandse natuurnetwerk gewerkt aan zo’n 10 natuurprojecten. Het afgelopen jaar zijn een aantal van deze projecten afgerond. Zo is de Natuurboog Oost, de ecologische verbinding tussen het Diemerbos en de Holendrechterpolder, aangelegd. Daarmee kunnen dieren zich over een grotere afstand verplaatsen. Dat is goed om de populatie in stand te houden. Ook is de Groene Schakel, een faunatunnel onder de A27 en een natuurbrug over de spoorlijn Hilversum-Amersfoort, geopend. Deze verbindt de natuur tussen de Utrechtse Heuvelrug en ’t Gooi. Hiermee kunnen dieren in 1 keer het spoor, de busbaan, de weg en het fietspad over.

De vaart erin

“We houden de vaart erin”, zegt gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Bodemdaling). “Dankzij de goede samenwerking tussen de provincie maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners hebben we al veel natuurgebieden met elkaar kunnen verbinden en blijven we werken aan de biodiversiteit in Noord-Holland. Daar mogen we trots op zijn!”

Gebiedsgerichte aanpak in 24 gebieden

De provincie werkt in 24 gebieden aan de natuur. In elk gebied is een projectleider of gebiedsregisseur aan de slag om de laatste hectares om te vormen. Naast het werken aan de natuur, wordt ook actief gewerkt aan andere uitdagingen, zoals de stikstofaanpak en kwaliteitsverbetering van bodem, water en klimaat. Hiervoor heeft de rijksoverheid doelen gesteld in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De provincie werkt de komende jaren met een gebiedsgerichte aanpak aan het bereiken van deze doelen.

 

Milieu artikelen