HomeNieuwsMilieuNog geen aparte inzameling plastic

Nog geen aparte inzameling plastic

 

De gemeente Purmerend heeft besloten ook de komende tijd het plastic afval niet apart op te halen. Dat laat de gemeente in een persbericht weten. Op dit moment zamelt de gemeente Purmerend kunststof niet apart in bij de huishoudens. Inwoners kunnen hun kunststofverpakkingen wel inleveren bij de milieustraat aan de Van IJsendijkstraat in de Koog.

Einde verpakkingsbelasting

De gemeente noemt een aantal redenen voor het niet apart ophalen. Het voormalige ministerie van VROM, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Nedvang (organisatie die gemeenten en bedrijven bij het proces van scheiding, inzameling, hergebruik, preventie en registratie van verpakkingsafval ondersteunt) hebben een raamovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de inzameling van kunststof tot eind 2012. Hiermee kunnen gemeenten die kunststof inzamelen een vergoeding krijgen voor deze inspanning. Wat er gebeurt met de raamovereenkomst na 2012 is onduidelijk. Daarnaast wordt de verpakkingsbelasting die zorgt voor de rijksbijdrage, kijkend naar het huidige regeerakkoord, na 2013 (waarschijnlijk) beëindigd.

Bronscheiding

Het ‘brongescheiden’ inzamelen (huis aan huis of in containers) is een beproefde methode. Een aantal gemeenten heeft gekozen voor een nieuwe techniek: het scheiden van kunststof uit huishoudelijk afval (nascheiden). Op dit moment is nog niet duidelijk hoe succesvol deze methode is. Nu beginnen met de gescheiden inzameling van kunststof terwijl nascheiding straks mogelijk een betere oplossing is, is risicovol. Dit kan betekenen dat gemaakte keuzes moeten worden teruggedraaid. Totdat er meer duidelijkheid is over deze onzekerheden, blijft in Purmerend de huidige situatie ongewijzigd.

ZIE OOK:

Milieu artikelen