HomeNieuwsMilieuNieuwe wetgeving Vennootschapsbelasting noopt gemeente tot stoppen ophalen bedrijfsafval

Nieuwe wetgeving Vennootschapsbelasting noopt gemeente tot stoppen ophalen bedrijfsafval


De nieuwe wetgeving met betrekking tot de vennootschapsbelasting leidt er toe dat de gemeente stopt met het ophalen van bedrijfsafval

De invoering van de nieuwe vennootschapsbelasting door de regering is gedaan om oneerlijke concurrentie te voorkomen ten opzichte van private partijen. Het gaat bi deze oneerlijke concurrentie dan vooral om door overheidsdiensten uitgevoerde activiteiten van commerciële aard.

Voor de dienst Uitvoering van de gemeente Purmerend valt de inzameling Bedrijfsafval binnen deze kaders. De inzameling van bedrijfsafval geldt als service voor bedrijven in Purmerend en is geen wettelijke taak voor gemeente Purmerend.

Inzameling bedrijfsafval en vennootschapsbelasting
Het blijkt dat de inzameling van bedrijfsafval via rolcontainers, dit zijn m.n. MKB bedrijven die bij de gemeente een contract hebben afgesloten voor een container met bijbehorende ledigingsfrequentie, straks een vennootschapsbelastingplicht kent. Wanneer deze kosten op de bedrijfsklanten verhaald moeten worden via het reinigingsrecht, dan gaan deze bedrijfsklanten meer betalen voor hun afvalinzameling dan dat zij bijvoorbeeld bij een commerciële inzamelaar zouden doen.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft het College besloten om de inzameling van bedrijfsafval via rolcontainers met ingang van 1 januari2016 te beëindigen. De gemeente zal de betreffende bedrijven een lokaal alternatief aanbieden voor hun afvalinzameling.

Communicatie
De bedrijfsklanten die gebruik maken van rolcontainers worden tijdig door de gemeente op de hoogte gesteld van het beëindigen van hun contract. Zij zullen voorzien worden van een aantal – bij voorkeur lokale – alternatieven waar zij voor de inzameling van hun bedrijfsafval terecht kunnen. De betreffende bedrijven zijn overigens vrij in de keuze van een alternatief, zij kunnen ook zelf bepalen bij wie zij hun afvalinzameling afnemen.

Milieu artikelen