Milieu
Home Nieuws Milieu Nieuwe slimme afvalbakken Centrum

Nieuwe slimme afvalbakken Centrum

Mr Fill
Foto Stadspartij

Door een memo laat wethouder Tijmstra weten dat de proef met nieuwe afvalbakken is geslaagd. In mei 2020 zijn op drie locaties in het Centrum op proef een nieuw type afvalbak, Mr. Fill, uitgeprobeerd. Dit is een afvalbak met een op zonne-energie werkende mechanische pers.

Daarbij geeft de bak een seintje naar team Wijken op het moment dat de bak vol raakt.

Mr. Fill is met een voetpedaal te openen, wat in verband met de coronacrisis en hygiëne wenselijk is. Verder heeft de bak ook een asbak waardoor mensen aangespoord worden hier hun sigaretten uit te maken en weg te gooien.

Tijdens de pilot is geconstateerd dat er minder zwerfafval is op de genoemde drie locaties ten opzichte van de Bubble. Het persmechanisme van Mr. Fill zorgt ervoor dat het afval zodanig gecomprimeerd wordt, dat ledigen tijdens het weekend mogelijk niet meer nodig is. Daarnaast heeft Mr. Fill -in tegenstelling tot de Bubble- een klep waardoor vogels niks uit de bakken kunnen pikken en meer zwerfafval veroorzaken.

Alle Bubbles in het Centrum worden daarom gefaseerd vervangen door Mr. Fill (25 stuks). De Bubbles kunnen herplaatst worden bij kleinere winkelcentra in de stad waar minder capaciteit nodig is.

Milieu artikelen

Vervijfvoudiging vleermuizen sinds 1986

Na een periode van sterke achteruitgang tot halverwege de vorige eeuw, zitten de meeste vleermuizen weer in de lift. Het sterkste herstel vinden we...

Ruimte voor windpark Westpoort Amsterdam

In de gemeente Amsterdam kan het eerste nieuwe windpark in de metropoolregio Amsterdam worden gerealiseerd. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben toestemming gegeven...

Proeftuin Purmerend in volgende fase

Als de gemeenteraad daartoe op 28 januari 2021 besluit (red.) Bewoners kunnen kosteloos overstappen op het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend. (Bewoners die hun woning via...

Energieregio Noord-Holland Zuid past zoekgebieden zon en wind aan en behoudt ambities

Veel belangstelling voor regionale energiestrategie De energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ) heeft ruim 120 reacties ontvangen op de concept-RES (Regionale Energiestrategie) van onder andere inwoners, bedrijven,...

Noord-Holland stelt bossenstrategie vast

Samen met het Rijk en de 11 andere provincies heeft Noord-Holland de bossenstrategie vastgesteld. Daarin staan 3 routes voor extra bos: meer bos binnen...

Provincie verlengt subsidies voor agrarisch natuurbeheer tot eind 2022

De provincie Noord-Holland verlengt de subsidiemogelijkheid voor agrarisch natuurbeheer in het Natuurnetwerk Nederland tot eind 2022. Dit is een gevolg van de verlenging van de...

Afvalscheiding in Purmerend –hoe nu verder?

Door een memo informeert wethouder Van Meekeren de gemeenteraad over de stand van zaken over de aanpak van de verbetering van  afvalscheiding. Aanleiding De afvalmonitor Purmerend...

Purmerend en Edam-Volendam slaan handen ineen voor houtbouw

Purmerend en Edam-Volendam gaan samen met het technisch onderwijs en de regionale bouwondernemers de kansen verkennen voor houtbouw in de regio. Hierbij wordt gedacht...