HomeNieuwsMilieuNieuwe inzamelingsplaatsen huisvuil in april vastgesteld

Nieuwe inzamelingsplaatsen huisvuil in april vastgesteld

wethouder hans krieger (klein).jpgDe gemeenteraad van Purmerend zal in april van dit jaar de definitieve locaties voor het inzamelen van het huisvuil vaststellen. Dat maakt wethouder Krieger (milieu, foto) in de brief aan de gemeenteraad bekend. In plaats van in groepjes komen de bakken binnenkort naast elkaar te staan. Over de plannen van de wethouder om de plaatsen te veranderen kwamen destijds honderden klachten binnen. De Stadspartij verwacht bij de daadwerkelijke uitvoering van de besluiten deze zomer nog veel meer problemen.

 

Inloopavonden

Van 14 oktober tot en met 6 november 2008 zijn er 8 inloopavonden gehouden, waar op plattegronden te zien was hoe de bakken neergezet moesten worden. Slechts 2,4% van de Purmerenders heeft deze avonden bezocht. Naar aanleiding van deze avonden zijn er 237 suggesties binnengekomen die in 174 gevallen aanleiding gaven om de plannen te herzien. Niet gehonoreerde suggesties zijn automatisch in het vervolgtraject meegenomen. De ontwerplocaties (clusterplaatsen en locaties ondergrondse containers) hebben in de periode van 5 januari t/m 16 februari 2009 ter inzage gelegen. Er zijn 108 zienswijzen binnengekomen. Hiervan hebben 56 zienswijzen aanleiding gegeven de ontwerpplannen aan te passen. Bij grootschalige wijzigingen (zoals Karavaanstraat, Veilinghof en Linnaeusstraat) zijn de gewijzigde plannen met de bewoners gecommuniceerd.

Goedkeuring

duobak.jpgZodra de inspraakrapportage gereed is, zal het college van B&W het besluit voorbereiden om de locaties vast te stellen. Zoals afgesproken zullen de locaties waarbij sprake is van grotere afstanden tussen inzamelvoorzieningen en dichtstbijzijnde erfgrens van woningen dan 75 meter worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Verwacht wordt dat de gemeenteraad in april 2009 de genoemde locaties kan goedkeuren. De gemeenteraad zal daarbij ook de inspraakrapportage ter kennisname ontvangen.

De gemeente wil nog dit jaar alle grijze duo-bakken vervangen voor een kleinere bak zonder tussenschot. Omdat de manier van ophalen van het afval anders wordt, moeten de bakken niet meer in een groepje maar naast elkaar opgesteld worden.  Niet in iedere straat is daar ruimte voor. Daarom houdt de Stadspartij deze zaak goed in de gaten. 

ZIE OOK:

Bron: gemeente Purmerend

Milieu artikelen