HomeNieuwsEconomieNieuwe horecavisie voor Purmerend is leidraad

Nieuwe horecavisie voor Purmerend is leidraad

horecavisie1
Het college heeft 5 maart jl. een nieuwe ‘Horecavisie’ gepresenteerd. Deze visie geeft voor de komende tien jaar richting aan horecaontwikkelingen in de gemeente. Uitgangspunt is de inzet op kwaliteitsverbetering van de horecasector, onder meer door schaalvergroting en marktsegmentering. Dit moet samen gaan met het bevorderen van de synergie tussen verschillende voorzieningen en functies in de binnenstad.

Purmerend kent een duidelijke horecastructuur, doordat de meeste horecabedrijven gevestigd zijn bij andere publieksgerichte voorzieningen zoals de binnenstad, wijkwinkelcentra en de golfbaan. Zowel ondernemers als inwoners zijn over het algemeen positief over de omvang, kwaliteit en diversiteit van het horeca-aanbod. Tegelijkertijd ziet de gemeente nog kansen. Zo kan de horeca naast de omzet uit de inwoners van Purmerend nog meer profiteren van bestedingen door toeristen, bezoekers uit de regio en de zakelijke markt. Verder is er behoefte aan meer eigentijdse en kwalitatief goede dag- en avondhoreca die gericht is op het midden en hogere segment en op jongeren. De herinrichting van de Koemarkt tot een aantrekkelijk verblijfsgebied is ook een goede kans voor horeca.  Een belangrijke pijler van de horeca in het centrum is Theater de Purmaryn. Voorlopig is van verplaatsing van het theater geen sprake. Bij eventuele verplaatsing op langere termijn moet de synergie tussen het theater en de horeca behouden blijven.

Veel waarde
Het college hecht veel waarde aan de ontwikkelingen in de horeca. De sector draagt voor een belangrijk deel bij aan het voorzieningenniveau voor inwoners en bezoekers en is een belangrijke sector voor de werkgelegenheid. Omdat er diverse plannen, initiatieven en ontwikkelingen zijn, zoals Kop van West, uitbreiding winkelaanbod in de binnenstad en de herinrichting van de Koemarkt heeft het college besloten een onderzoek te doen naar de horeca in samenwerking met de ondernemers en bewoners. Dit onderzoek heeft vervolgens geresulteerd in een horecavisie. Ondernemers kunnen met deze visie gerichter inspelen op kwaliteitsverbetering. Mogelijkheden liggen in het nadenken over schaalvergroting, het concept van het bedrijf en samenwerking. Daarnaast kan de ondernemer uit de visie aflezen wat de gemeente stimuleert en faciliteert.

 Belanghebbenden kunnen nog tot 22 april hun reacties kenbaar maken, waarna de visie ter vaststelling wordt voorgelegd aan de raad. Het document is in te zien op het stadhuis.
De concept-Horecavisie is ook beschikbaar als PDF.

 

 Bron: Persbericht gemeente Purmerend

 

 

 

 

 

 

 

Economie artikelen