HomeNieuwsVeiligheidNiemand verantwoordelijk voor sneeuw op stoep

Niemand verantwoordelijk voor sneeuw op stoep

strooizout
Wie is er verantwoordelijk voor het wegvegen van sneeuw op de stoep? Sinds de bepaling dat burgers verplicht zijn om hun inrit en stoep sneeuwvrij te maken uit veel APVs is verdwenen, lijkt niemand verantwoordelijk als iemand door gladheid zijn nek breekt. In Purmerend is de bepaling erin blijven staan, dit ter geruststelling. Maar een allegaartje is het wel geworden in Nederland. Dat blijkt wel uit een artikel in Binnenlands Bestuur. 

Verplicht arbeid
In Dordrecht zouden ze graag meer strooien. In Den Bosch krijgen klagende burgers een voorkeursbehandeling. In Haarlemmermeer waren burgers tot vandaag verplicht hun eigen stoepje te vegen, een beleid dat volgens Hilversum ‘verplichte arbeid’ zou zijn en dus in strijd met het internationaal recht. Gemeenten zijn, kortom, verdeeld waar het gaat om sneeuwruimen. Dat blijkt uit een korte telefonische rondgang.

Niemand aansprakelijk
Vroeger waren burgers verplicht om hun inrit en stoep sneeuwvrij te maken. De afgelopen jaren is die bepaling uit veel Algemene Plaatselijke Verordeningen (APVs) verdwenen, omdat hij niet te handhaven bleek. In de huidige situatie is noch de burger, noch de gemeente aansprakelijk als iemand door gladheid zijn nek breekt. Andere gladheidsbepalingen zijn in de nieuwe modelverordening van de VNG blijven bestaan, zoals het verbod om bij strenge vorst je auto te wassen. Wie gladheid veroorzaakt, is strafbaar.

Eigen straatje
Dinco Vos, gebiedsopzichter bij de gemeente Dordrecht, vindt dat er teveel bij de gemeente wordt neergelegd. ‘Als kind vond ik het prachtig als het glad was. Tegenwoordig hoor je ouders erover zeuren.’ Hij heeft het dit jaar druk met strooien. Naast het door b&w bepaalde gebied neemt hij ook vaak bruggetjes en de gebieden bij bejaardentehuizen mee. En dat terwijl zijn gemeente zucht onder het personeelsgebrek. Het liefst zou hij zien dat mensen hun eigen straatje schoonhouden. Maar hij beseft: dat is niet af te dwingen.

 Klagers eerst
Theo van Weert, ambtenaar beheer openbare ruime in Den Bosch, zegt dat zijn gemeente op drie urgentieniveaus onderscheidt als het om strooien gaat. Op 1 staan doorgaande wegen, busroutes en fietspaden. Op 2 industrieterreinen en wijkontsluitingswegen. En dan pas zijn de wijken aan de beurt. Klagers krijgen een voorkeursbehandeling. Een boos telefoontje wordt onmiddellijk beloond met een promotie naar niveau 2. Maar dan nog is de gemeente niet aansprakelijk als het mis gaat. ‘Wij hebben een inspanningsverplichting, geen garantieverplichting.’

Website
Volgens Ton Kamerling, gemeentelijk jurist in Hilversum, is er nog een reden dat gemeenten de veegplicht niet meer opleggen: ‘Dat zou in strijd zijn met het internationaal recht, want het zou neerkomen op verplichte arbeid.’ Dat zou betekenen dat Haarlemmermeer zich hieraan schuldig maakt. Op hun website lezen we: ‘U bent verplicht om zelf de stoep voor uw huis sneeuw- en ijsvrij te houden.’ Gewezen op deze bepaling, haast woordvoerder Martin Schwandt zich om de zaak uit te zoeken. ‘Inderdaad,’ antwoord hij, ‘de tekst staat nog letterlijk in onze APV. Maar het is meer een vangnetartikel waarnaar je bij excessen kunt verwijzen. Er worden geen mensen aangeschreven als ze meer dan tien centimeter sneeuw voor hun deur hebben. We gaan onze APVs dit voorjaar tegen het licht houden, en ik zal hier adviseren dat die tekst op de website gewijzigd wordt. “U kunt zelf uw stoep schoonmaken”, maken we ervan.’

Veiligheid artikelen