HomeNieuwsMilieuNederlands OV stapt over op 100 procent uitstootvrije bussen

Nederlands OV stapt over op 100 procent uitstootvrije bussen

ebsgeelrood
Vanaf 2025 zijn alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer vrij van schadelijke uitlaatgassen. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) tekende vandaag samen met Pieter Litjens (portefeuillehouder OV Stadsregio Amsterdam), Pex Langenberg (voorzitter Vervoersautoriteit MRDH) en Floor Vermeulen (IPO) een overeenkomst met alle vervoerpartijen.

In de overeenkomst ‘Zero emissie OV’ is  afgesproken dat er snel meer bussen op elektriciteit en waterstof komen in het openbaar vervoer. De landelijke afspraken met alle regio’s zijn vastgelegd tijdens de Amsterdamse transport- en milieutop waar staatssecretaris Dijksma de Europese milieuministers ontving.

Staatssecretaris Dijksma: ‘Uitstootvrije bussen zijn een slimme investering voor ons milieu én de economie. We krijgen schonere steden en ook worden minder broeikasgassen uitgestoten die slecht zijn voor het klimaat. Het geeft bovendien een flinke impuls aan de positie die we als Nederland willen innemen in het verduurzamen van ons stads- en streekvervoer. Nederlandse bedrijven die technieken ontwikkelen en bussen produceren profiteren ook van deze aanpak.’

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de metropoolregio’s hebben met hun ondertekening vastgelegd dat zij bij het uitschrijven van busvervoerconcessies gaan eisen dat alle bussen uitstootvrij moeten zijn. Een andere verplichting wordt dat de energie die de bussen voedt uiterlijk 2025 volledig duurzaam wordt opgewekt door zonnepanelen of windmolens uit de regio. Afgelopen jaren hebben meerdere regio’s ook proefgedraaid met waterstofbussen. Bij verbranding wordt waterstof omgezet voor de elektrische aandrijving van de bus, waardoor de uitstoot alleen uit schone waterdamp bestaat.

Pieter Litjens (portefeuillehouder OV Stadsregio Amsterdam) en Pex Langenberg (voorzitter Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag): “In onze regio’s is de luchtkwaliteit op sommige plekken nog ondermaats. Door zonder uitstoot te rijden draagt het busverkeer bij aan de oplossing. We werken hierin stevig samen met de vervoerders en zullen de resultaten van pilots delen. Zo maken wij de overstap naar zero-emissie bussen tot een succes!”

Gedeputeerde Floor Vermeulen (namens de 12 provincies): “We gaan samen met vervoerders en fabrikanten vol in te zetten om de transitie naar zero emissie de komende periode te realiseren en de gezamenlijkheid die we hier vandaag uitstralen de komende jaren in de praktijk te brengen.’

Schonere bussen dragen bij aan een schonere luchtkwaliteit in heel het land. Daarnaast stimuleert het vergroenen van de busmarkt de ontwikkeling van nieuwe en goedkopere technieken en steeds duurzamere bussen. Zo draagt de ontwikkeling van groene bussen bij aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

Milieu artikelen