HomeNieuwsVeiligheidNationale ombudsman: handhaving gemeenten kan beter

Nationale ombudsman: handhaving gemeenten kan beter

ombudsman
Gemeenten moeten duidelijk maken wanneer ze wel of niet regels voor de woon- en leefomgeving van hun inwoners handhaven en hoe zij omgaan met verzoeken van inwoners om handhaving. Dit stelt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in een vandaag verschenen rapport. Daarnaast heeft de ombudsman spelregels opgesteld die bijdragen tot de behoorlijke behandeling van verzoeken om handhaving.

Onderzoek
Uit de praktijk van de ombudsman blijkt dat inwoners vooral klagen dat ze niets horen van de gemeente op hun verzoek om op te treden tegen een illegale situatie. Daarnaast zijn er klachten dat een beslissing van de gemeente onduidelijk is of dat een gemeente partijdig lijkt doordat de gemeente niet optreedt tegen de overtreder. Soms zijn langdurige en kostbare procedures nodig voordat iemand zijn gelijk krijgt.

Problemen die gemeenten zien: er zijn te weinig ambtenaren om te handhaven, sommige kwesties duren soms jaren vanwege juridische procedures en interne afstemming over een kwestie is moeilijk. Lastig vinden de gemeenten ook dat persoonlijke en politieke belangen een rol kunnen spelen en dat bij burenruzies gemeenten niet direct een taak voor zichzelf zien weggelegd.

Spelregels
De Nationale ombudsman heeft in de Handhavingswijzer spelregels opgesteld voor gemeenten hoe zij behoorlijk kunnen omgaan met handhavingsverzoeken en signalen van inwoners. Belangrijk is dat de burger weet waar hij aan toe is. Een gemeente moet toezien op naleving van de regels en consequent handhaven. Als de gemeente besluit niet of pas later te handhaven moet dat duidelijk zijn en moet helder zijn wat de reden is.

Een gemeente moet betrokkenheid laten zien door persoonlijk contact te zoeken met de inwoners die het aangaat en uitleg te geven over wat de gemeente wel of niet kan doen. Als de zaak samenhangt met een conflict tussen buren, mag van een gemeente een actieve rol verwacht worden door zelf te bemiddelen of te verwijzen naar deskundigen. Een gemeente moet altijd recht doen aan de strekking van de uitspraak van de rechter.

Links

Bron: Het CCV 14 september 2010. 

Veiligheid artikelen