HomeNieuwsEconomieMRA Versterkt en breidt netwerk ‘Voedsel Verbindt ’uit

MRA Versterkt en breidt netwerk ‘Voedsel Verbindt ’uit

Foto Stadspartij-BPP


Het Platform Economie van de MRA heeft onlangs besloten een financiële bijdrage te leveren aan Voedsel Verbindt. Deze organisatie brengt structuur aan in het regionale voedsellandschap door initiatieven van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden in de MRA te verbinden, kennis te delen en samenwerking en innovatie te stimuleren en te faciliteren.

Versterken en uitbreiden netwerk Voedsel Verbindt

Met de bijdrage kan de stichting haar ingezette beleid verder realiseren. Voedsel Verbindt is erop gericht om een robuust, duurzaam en gezond regionaal voedselsysteem ten behoeve van een leefbare MRA en omliggende agrarische gebieden te realiseren. Dit draagt bij aan de doelstelling uit de Voedsel Visie van de provincie Noord-Holland, Flevoland en Amsterdam om in 2030 25% voedsel te consumeren die uit de eigen regio komt. Hierbij zijn de productiegebieden in Noord-Holland en Flevoland de belangrijkste leveranciers voor deze voedselproductie en voorzien zij de 3.3 miljoen inwoners van deze twee provincies inclusief de MRA.

Hiervoor verricht de stichting Voedsel Verbindt veel netwerk- en communicatie activiteiten om de community van Voedsel Verbindt in stand te houden en verder uit te breiden. De inspanningen richten zich op:

  • Bekendheid creëren bij de verschillende doelgroepen over het bestaan en de ambitie van het netwerk.

  • Creëren van een gevoel van vertrouwen bij de doelgroepen, dat dit netwerk professioneel en gedreven is en de potentie heeft echt verschil te kunnen maken.

  • Activering van het bestaande netwerk en laagdrempelige uitwisseling van kennis.

  • Creëren van gevoel van trots en herkenning bij de reeds betrokken spelers.

  • Uitbouwen van de community Voedsel Verbindt.

Bestaande App Voedsel Verbindt krijgt ook marktplaatsfunctie

Voedsel Verbindt heeft al sinds 2019 een app beschikbaar waar consumenten en retail in contact kunnen komen met boeren die voedsel produceren in de regio Noord-Holland en Flevoland. Om te komen tot kortere voedselketens en het tegengaan van voedselverspilling, wordt nu een online marktplaats aan de app toegevoegd. Deze marktplaats functie maakt het mogelijk om direct te bestellen bij de boer. Hiermee wordt de relatie tussen stad en platteland in de MRA regio vergroot. Voor meer informatie zie www.voedselverbindt.nl

Economie artikelen