HomeNieuwsMilieuMotie vuurwerkvrije zones in Purmerend

Motie vuurwerkvrije zones in Purmerend


Op Initiatief van de STADSPARTIJ, D66 en TROTS zal er  vanavond in de gemeenteraadsvergadering van 17 december 2015 een motie worden ingediend om in Purmerend enige vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

in de gemeente Purmerend zijn momenteel geen vuurwerkvrije zones. Sinds kort heeft een uitspraak van de rechter er voor gezorgd dat gemeenten deze zones kunnen aanwijzen.

Met name dieren, hebben tijdens de jaarwisseling veel last van de harde knallen en flitsen van vuurwerk. 
Dieren kunnen zichzelf niet beschermen tegen vuurwerk en hier zwaar gestrest en zelfs getraumatiseerd van raken.

In andere gemeenten waren er al in 2014 vuurwerkvrije zones. Deze waren succesvol en worden dit jaar zelfs uitgebreid. Door vuurwerkvrije zones in te stellen kan actief gehandhaafd worden op het afsteken van vuurwerk.

Met de motie wordt voorgesteld de volgende zones als vuurwerkvrij van aan te wijzen:

1. Dierenambulance en Dierenasiel Purmerend.
Terrein zelf en de direct aangrenzende wegen (Volume, Westerweg, Schakelweg);            

2. Hertenkamp.
Terrein zelf en de direct aangrenzende wegen (Anjelierstraat, Narcissenstraat en Orchideeënstraat)

3. Kinderboerderij De Ridder.
Terrein zelf en de direct aangrenzende wegen (Purmerdijk, Purmerenderweg (Park)

Overlast
Driekwart van alle Nederlanders ervaart in meer of mindere mate overlast van vuurwerk. Vooral het lawaai van vuurwerk en de troep op straat stoort mensen. Vier op de tien noemen de stress bij hun huisdieren. Bijna een kwart van de Nederlanders maakt zich er niet druk om.

Draagvlak vuurwerkshows is groot
Voorts blijkt Uuit onderzoek van het blad Binnenlands Bestuur dat het draagvlak voor en algemeen vuurwerkverbod toeneemt. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren. Voorwaarde daarbij is wel dat gemeenten een professionele vuurwerkshow organiseren. Zonder vuurwerkshow is het draagvlak voor zo’n verbod minder groot. Los van een eventueel vuurwerkverbod, vinden zes op de tien Nederlanders dat hun gemeente een centrale vuurwerkshow moet regelen. Het draagvlak voor vuurwerkvrije zones groeit licht. 

 

Milieu artikelen