HomeNieuwsMilieuMogelijk tariefsverhoging Stadsverwarming

Mogelijk tariefsverhoging Stadsverwarming

stadsverwarming
In de Tweede Kamer is op 30 juni jl. de uitwerking van de Warmtewet aan de orde geweest. Tijdens deze bijeenkomst is er door toedoen van één van de indieners van de wet Diederik Samson (PvdA) ook stilgestaan bij de Situatie van de Stadsverwarming in Purmerend.

Diederik Samson kreeg bijval van de VVD en de SP toen hij de minister vroeg om financiële garantstelling voor de plannen om de Stadsverwarming Purmerend te verbeteren. De minister zegde onder deze druk toe de verbeterplannen van de Stadsverwarming te gaan bestuderen. Pas na de zomer zal duidelijk worden of de minister de verbeterplannen van Purmerend wil ondersteunen.

Mogelijke tariefsverhoging in plaats van verlaging
Door de minister is vastgesteld dat op grond van onderzoek door de Nederlandse Mededingingsautoriteit niet kan worden geconcludeerd dat de vier grote warmtebedrijven (waaronder Stadsverwarming Purmerend) een te hoog tarief aan de klanten doorberekenen. Bij de Stadsverwarming Purmerend is zelfs sprake van een structureel verlies. Hoe paradoxaal dit ook klinkt is deze constatering gunstig voor het perspectief voor Purmerend. Er komt een eenvoudiger tariefberekening die mogelijk zelfs leidt tot een verhoging van de tarieven voor de gebruikers van Stadsverwarming Purmerend, zodat de opbrengst meer kostendekkend is.

Financiële tegenvallers
Hoewel het resultaat over 2009 een winst van 0,5 miljoen euro laat zien is de financiële situatie verrek van rooskleurig. Het positieve resultaat is het gevolg van een incidentele bate als gevolg van een schikking over de Warmteleveringsovereenkomst tussen NUON en de Stadsverwarming ten bedrag van 1,9 miljoen euro. Zonder deze incidentele opbrengst zou het resultaat 1,5 miljoen negatief zijn uitgekomen. Ook is er op 9 juni jl.  uitspraak gedaan in de zaak tussen NUON en de gemeente Purmerend over de Dienstverleningsovereenkomst. De gemeente Purmerend is daarin in het ongelijk gesteld. Dat betekent een strop van ca. 6 miljoen euro. De gemeente bekijkt nog of het kansrijk is om tegen deze uitspraak in beroep te gaan.

Het verbeterplan
Op 17 mei jl. heeft wethouder Daan het startschot gegeven voor de aanleg van een beter leidingnet. Om dit plan ten volle tot uitvoer te kunnen brengen is de Stadsverwarming op zoek naar partners die erin willen investeren. De provincie heeft aangeven geïnteresseerd te zijn in participatie in de verbeterplannen van de Stadsverwarming. De komende periode zal worden bekeken of die interesse ook in daadwerkelijke steun zal kunnen worden omgezet.

Met een brief aan de gemeenteraad van 12 juli 2010 heeft wethouder Daan de raad geïnformeerd over de voortgang van het dossier Stadsverwarming. In de bijlage kunt u de brief lezen.

ZIE OOK:

Milieu artikelen