HomeNieuwsEconomieModeketens in 2023 verantwoordelijk voor afgedankte kleding

Modeketens in 2023 verantwoordelijk voor afgedankte kleding

Aan de kleding die we dagelijks dragen gaat een wereld aan vervuiling vooraf. De textielindustrie veroorzaakt zelfs meer CO2-uitstoot dan internationale lucht- en zeevaart bij elkaar. De Nederlandse textielbranche en staatssecretaris Van Veldhoven willen daar verandering in brengen. Om te zorgen voor meer hergebruik, minder verspilling en minder vervuiling komt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat) met de invoering van uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in 2023. Dat schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Veldhoven: “Ik vind dat we voor onze planeet en voor een gezonde toekomst van onze kinderen moeten toewerken naar een schonere textielindustrie. De UPV is daar een eerlijk vliegwiel voor: het stimuleert meer hergebruik en recycling van onze oude kleding, grote vervuilers betalen en de consument krijgt duurzamere kleding.”

Duurzamere textielbranche

De invoering van UPV voor textiel betekent dat producenten van consumentenkleding verantwoordelijk worden voor de inzameling, recycling, hergebruik en afvalfase van de producten die zij op de markt brengen. Producenten moeten dit logistieke systeem ook gaan financieren. Nu is het nog zo dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het inzamelen en de kosten van het afgedankte textiel van hun inwoners. Met de invoering van de UPV in 2023 worden producenten hiervoor verantwoordelijk. Zij dragen de kosten voor het afvalbeheer, wat een financiële prikkel geeft voor kleding van hogere kwaliteit. Hierdoor kan kleding beter worden gerecycled en worden hergebruikt. De brancheorganisaties (INretail en Modint) hebben zelf een voorstel gedaan voor een UPV voor textiel.

Inzamelen

De staatssecretaris heeft nu – op basis van het voorstel van de branche en onafhankelijk onderzoek van Rebel Group – een besluit genomen over de contouren van de UPV die gaat gelden voor alle partijen die kleding op de Nederlandse markt brengen. Ook zijn samen met de branche de recycling- en hergebruikdoelstellingen bepaald. Aankomend jaar wordt de UPV nader uitgewerkt, bijvoorbeeld hoe het inzamelen er precies uit komt te zien, welke tarieven hierbij horen en hoe kleine ondernemers vrijgesteld worden. De beoogde invoering van de UPV is per 2023, en geldt dan naast consumentenkleding ook voor bedrijfskleding.

Meer hergebruik, minder verspilling en minder vervuiling

In Nederland werken we toe naar een circulaire economie in 2050 waarin (textiel)afval niet meer bestaat. Het moet gewoonte worden je te kleine of kapotte spijkerbroek in te leveren zodat er een nieuwe van gemaakt kan worden. Alleen zo kunnen we samen zorgen voor veel meer hergebruik en minder verspilling. Hier wordt in stappen naar toe gewerkt. Zo is in het beleidsprogramma circulair textiel afgesproken dat in 2030 kleding voor de helft moet bestaan uit gerecycled/duurzaam materiaal. Met de Denim Deal is hier al een start mee gemaakt. Naast de UPV voor textiel heeft de staatssecretaris de afgelopen jaren ook de UPV voor plastic verpakkingen en voor matrassen ingevoerd.

Documenten

Economie artikelen