HomeNieuwsVeiligheidMishandelde kinderen en risicogroepen nog onvoldoende in beeld bij gemeenten

Mishandelde kinderen en risicogroepen nog onvoldoende in beeld bij gemeenten

kinderombudsman
Het gemeentelijk beleid gericht op de preventie van kindermishandeling is nog onvoldoende geborgd en er worden te weinig kinderen en ouders mee bereikt. Dat is de belangrijkste conclusie uit het vandaag door de Kinderombudsman gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Preventie van kindermishandeling in gemeenten. Van papier naar werkelijkheid.’
Kinderombudsman Marc Dullaert (foto):”Driekwart van de ondervraagde gemeenten heeft beleid op papier staan. Dat is prima, maar uit het onderzoek komt ook naar voren dat de helft van de gemeenten niet weet hoeveel mishandelde kinderen er in hun gemeente zijn, dat de risicogroepen onvoldoende in beeld zijn en dat 75% van de gemeenten de inzet van preventieprogramma’s en de effecten daarvan niet monitort. Zo blijft het een papieren tijger.”

Gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk totale aanpak kindermishandeling

Op dit moment zijn gemeenten alleen verantwoordelijk voor de preventie van kindermishandeling. Vanaf 1 januari 2015 worden zij daarnaast volledig verantwoordelijk voor het onderzoeken van mogelijke situaties van kindermishandeling en voor de hulp aan ouders en mishandelde kinderen.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen aan gemeenten in het onderzoeksrapport zijn:
1. Hanteer als doelstelling in het preventiebeleid kindermishandeling dat het aantal kinderen dat in een gemeente  te maken krijgt met kindermishandeling met minimaal 50% wordt verminderd in een periode van 3 jaar.
2. Versterk de gemeentelijke regietaak ten aanzien van de preventie van kindermishandeling door het voeren van een Kind Veilig Preventiebeleid: risico doelgroepen in beeld krijgen, effectieve programma’s inzetten en sturen op het daadwerkelijk bereiken van ouders en kinderen.
3. Gebruik maken van bestaand aanbod zoals het Kind Veilig Preventiepakket

Kind Veilig Preventiepakket

De Kinderombudsman heeft Augeo, De Bernard van Leer Foundation en Stichting Kinderpostzegels als onafhankelijke in kindermishandeling gespecialiseerde organisaties gevraagd hun aanbod gebundeld zichtbaar te maken in een Kind Veilig Preventie Pakket.  Dit zodat gemeenten extra handvatten krijgen ter ondersteuning van hun regietaak ten aanzien van de aanpak kindermishandeling. De Kinderombudsman wil hiermee gemeenten tegemoet komen in tijden van transitie en bezuinigingen.  Dit pakket bestaat uit een ‘checklist preventie kindermishandeling’, een monitor om de gemeentelijke aanpak van kindermishandeling te ondersteunen,  e-learning tools voor alle professionals die in een gemeente werken met ouders of kinderen, en ondersteuning bij de begeleiding van kinderen in de vrouwenopvang.

Rapport ‘Preventie van Kindermishandeling. Van papier naar werkelijkheid.’ 

Veiligheid artikelen