HomeNieuwsVeiligheidMinisterraad akkoord met indienen Wetsvoorstel nationale politie bij Tweede Kamer

Ministerraad akkoord met indienen Wetsvoorstel nationale politie bij Tweede Kamer

politiepet
De ministerraad heeft er op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie mee ingestemd om het wetsvoorstel voor een nationale politie in te dienen bij de Tweede Kamer. De invoering moet leiden tot betere politiezorg en meer veiligheid op straat.

Het landelijke korps staat onder directe verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. De nationale politie leidt tot meer ruimte voor de professional, minder bureaucratie, minder overlegstructuren, een veiliger leefomgeving en een effectievere opsporing.  

Eén korps met 10 regionale eenheden

De huidige 25 regiokorpsen, het Korps landelijke politiediensten, de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland en alle andere bovenregionale voorzieningen gaan op in één korps. Het korps zal bestaan uit 10 regionale eenheden en één of meer landelijke eenheden die belast zijn met de uitvoering van de politietaak zoals nu de Nationale Recherche.

Bevoegdheden

De korpschef krijgt de leiding over het landelijk korps. De korpschef is ondergeschikt aan de minister van Veiligheid en Justitie. Anders dan in het huidige politiebestel krijgt de minister zodanige bevoegdheden dat hij direct kan sturen op het beheer en de taakuitvoering van de politie.

Het lokale gezag over de politie blijft ongewijzigd. De burgemeester blijft de politie aansturen bij het handhaven van de openbare orde en hulpverlening in zijn gemeente. De officier van justitie blijft dat doen bij de strafrechtelijke handhaving. De burgemeester en de officier van justitie krijgen instemmingsrecht bij de aanwijzing van het hoofd van het plaatselijke onderdeel van de regionale eenheid.

Regioburgemeester

Nieuw in het politiebestel is de functie van regioburgemeester. De regioburgemeester is de burgemeester van de gemeente met het hoogste aantal inwoners in het gebied waarin de regionale eenheid haar politietaak uitvoert.

 

Reageer op dit artikel

Volg ons ook op Twitter, via: @Stadspartij

Veiligheid artikelen