HomeNieuwsEconomieMinder leegstand kantoren en veel meer banen

Minder leegstand kantoren en veel meer banen

kantoorinaanbouw
De leegstand van kantoren in Noord-Holland is in 2018 gedaald van 12,7% naar 11,9%. Ook zijn er meer bedrijfskavels in gebruik genomen en is de werkgelegenheid flink toegenomen. Dit blijkt uit de Monitor Werklocaties Noord-Holland 2019 die de provincie Noord-Holland heeft gepubliceerd.
De provincie publiceert jaarlijks de Monitor Werklocaties. De monitor geeft inzicht in aantal, omvang en kwaliteit van kantorenlocaties, bedrijven- en haventerreinen. De monitor met de gegevens uit 2018 laat zien dat vraag en aanbod van werklocaties in evenwicht is. Dit komt onder andere doordat leegstaande kantoren worden omgebouwd tot woning of weer worden verhuurd.
Cijfers
De kantorenleegstand daalt ten opzichte van 2017 van 12,7% naar 11,9%. In Noord-Holland is in 2018 netto 123 hectare aan kavels op bedrijventerreinen uitgegeven. Dit is de hoogste uitgifte sinds 2007. Het is van belang om de bedrijventerreinen up-to-date te houden met beheer en herstructurering, en deze locaties niet te laten verouderen. Afgelopen jaar kwamen er 10 locaties met duurzaam beheer bij tot in totaal 88 bedrijventerreinen.
In 2018 was ook de grootste stijging van het aantal banen in 10 jaar. De werkgelegenheid in de provincie is gestegen met ruim 40.000 banen (+2,6%), naar 1,58 miljoen fulltime en parttime banen. De groei is verdubbeld ten opzichte van 2017.
Regionale afstemming
Voldoende bedrijventerreinen met duurzame en toekomstbestendige faciliteiten maken Noord-Holland aantrekkelijk als vestigingsplaats voor ondernemers. Voor een goede balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen en kantoorgebouwen stemmen gemeenten de behoefte aan werkplekken regionaal af. Daarbij worden onder meer afspraken gemaakt over wanneer geplande bedrijventerreinen daadwerkelijk ontwikkeld worden. Ook wordt de mogelijkheid bekeken om geplande bedrijventerreinen of leegstaande kantoorgebouwen een ander doel te geven, bijvoorbeeld woningen. In de regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland wordt die afstemming vastgelegd in convenanten. In de Metropoolregio Amsterdam gebeurt die afstemming binnen het Platform Bedrijventerreinen en Kantoren (Plabeka).
Lees ook de monitor werklocaties 2019 (pdf, 13MB).

foto Stadspartij

Economie artikelen