Veiligheid
Home Nieuws Veiligheid Meld vuurwerkoverlast telefoon of digitaal

Meld vuurwerkoverlast telefoon of digitaal

vuurpijlenMarie Louise Verhoeven
Wat kan ik doen bij overlast door vuurwerk?
U kunt langdurig overlast door vuurwerk buiten de toegestane tijden melden bij de politie. U mag alleen legaal vuurwerk afsteken op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur. Maar niet overal. De politie houdt extra toezicht op vuurwerkoverlast in de aanloop naar oudejaarsavond en op de dag zelf.
Hoe overlast te melden
Denkt u dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt? Dan kunt u dit melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844.

Ook kunt u vuurwerkoverlast digitaal melden via de MijnGemeente app op uw mobiele telefoon of tablet. Deze kunt u downloaden door in de app Store of Google Play store te zoeken naar ‘MijnGemeente’. In de app geeft u aan voor welke gemeente u een melding doet. De melding voor vuurwerkoverlast kunt u doen via de hoofdcategorie ‘overlast’ en subcategorie ‘vuurwerk’.  Deze melding komt vervolgens meteen bij de juiste afdeling terecht, waardoor zij sneller in actie kunnen komen om de melding te onderzoeken.

Legaal vuurwerk
Alleen legaal vuurwerk afsteken dat voldoet aan wettelijke eisen is togestaan. En dat te koop is in legale vuurwerkwinkels. U mag alleen vuurwerk gebruiken en geen andere producten die daar niet voor bedoeld zijn
Straffen en boetes voor vuurwerkovertredingen
In aanloop naar oudejaarsdag en op oudejaarsavond is er politietoezicht op straat. Hierdoor is er extra controle op het afsteken van zwaar en illegaal vuurwerk. Dit wordt in beslag genomen en overtreders kunnen rekenen op een bekeuring.
Straffen bij afsteken illegaal vuurwerk
Als de politie een dader met illegaal vuurwerk afsteken betrapt, is het mogelijk dat deze geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgt of houdt. Dat houdt in dat heel veel banen niet meer mogelijk zijn. Verplicht stoppen met een stage behoort ook tot de risico’s. Minderjarigen verwijst de politie door naar bureau Halt voor een alternatieve straf. De schade wordt verhaald op de daders of hun ouders. Dat geldt ook voor andere vernielingen.

foto Marie Louise Verhoeven

Veiligheid artikelen

Gemeenten positief over Wet aanpak woonoverlast

Gemeenten zijn over het algemeen positief over de Wet aanpak woonoverlast. Dat blijkt uit een onderzoek van de VNG en het ministerie van BZK...

Versterking Wheredijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren zij of de dijken nog veilig zijn. Uit toetsing blijkt dat...

Memo burgemeester over vuurwerk: verbod of niet

Burgemeester Don Bijl heeft in een memo de discussie met de gemeenteraad geopend over de eventuele invoering van een vuurwerkverbod. In de inleiding van zijn...

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eerst vastgesteld in januari 1997. In dit beleid is onder...

Burgemeester Bijl uit zorgen over politiecapaciteit in Purmerend

Tijdens een bijeenkomst van het RBOP (Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie) d.d. 14 november 2019 is er uitvoerig gesproken over de stand van zaken politiecapaciteit...

Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnenstad hangen. De politie heeft onlangs laten weten dat...

Burgemeester sluit drugspand

Burgemeester Bijl heeft vrijdag 10 januari 2020 een drugspand aan de Cantekoogweg voor drie maanden gesloten. In het pand is een hennepkwekerij aangetroffen. De...

Leeghwaterbad nog niet roestvast staal bestendig

Er is veel onduidelijkheid over de regels rond het toepassen van roestvast staal (RVS)in zwembaden. Gemeenten en inspectiebureaus hanteren de regels vaak soepeler dan...