HomeNieuwsEconomieMario Hegger: “Iedereen moet Plan Stadspromotie en Citymarketing dragen….”

Mario Hegger: “Iedereen moet Plan Stadspromotie en Citymarketing dragen….”

HeggerRegioZaken
Daarbij is de geschiedenis van Purmerend van groot belang. Dat vindt wethouder Mario Hegger, die o.a. gaat over promotie en communicatie. Citymarketing is volgens de wethouder van groot belang, maar of er ook een citymanager komt is voor Hegger nog zeer de vraag. “De opdracht voor dit promotie- en marketingplan komt wel van de gemeente, maar het moet een plan van iedereen worden,” aldus de wethouder. De gemeenteraad heeft voor dit jaar € 75.000,- beschikbaar gesteld voor citymarketing en stadspromotie.

Het bedrag wordt volgens Mario Hegger besteed om het marketing- en promotieplan te schrijven, voor de activiteiten rond de samenwerking met China en voor een aantal andere activiteiten in dit jaar. Hij denkt hierbij o.a. aan de herdenking van ‘100 jaar De Stijl’ en aan het aanschaffen van banieren voor de stad.

Hegger vindt dat de stad op zijn minst voor vier jaar moet inzetten op citymarketing, dat zich puur op promotie en marketing van de stad moet richten. “We hadden voor de organisatie van het evenement Serious Request € 175.000,- garantstelling gekregen van het bedrijfsleven. Nu dat evenement niet doorgaat, willen we met die sponsoren om de tafel. Als de ondernemers en andere betrokkenen niet met een substantieel bedrag over de brug komen, dan doen wij de citymarketing en promotie niet. Je moet je afvragen of de gemeente moet betalen voor iets dat vooral voor ondernemers van belang is,” aldus Hegger. Hij vervolgt: “Wij willen iets losmaken, zorgen dat mensen trots zijn op de stad en daardoor als ambassadeurs optreden. De mensen moeten het doen. Wij hebben als gemeente wel de opdracht gegeven voor het maken van dit plan, maar het is geen gemeentelijk plan. Het moet breed gedragen worden.” Hij wijst ook op de nauwe betrokkenheid bij het plan van organisaties/instellingen zoals Vereniging Historisch Purmerend (VHP), Gilde, onderwijs, woningcorporaties, etc. De wethouder verwacht het alles overziende plan nog voor juni a.s. bij de Kadernota te kunnen presenteren.
Het DNA
Nadat diverse partijen het aanvankelijke plan ter discussie stelden om het evenement Serious Request voor veel geld naar Purmerend te halen (voornaamste kritiek: veel geld voor een kortstondige aandacht voor Purmerend; red.), is er een brede Klankbordgroep van vele betrokken (afgevaardigden van ondernemers, instellingen en organisaties) gevormd. Een groep om zich bezig te houden met ‘Het Verhaal van Purmerend’, het DNA boven tafel halen, en een groep die zich op de promotie – en marketingkant ging richten. Uiteindelijk heeft het Bureau Bex ‘Het Verhaal van Purmerend’ (het DNA) op papier gezet. Hierbij kwamen kernwoorden als historie, handelsgeest en authenticiteit naar voren. Ook de promotiegroep kwam met een plan, waarna drie Purmerendse bureaus de opdracht kregen het totaalplan te schrijven.

Rijke geschiedenis
Een werknaam voor de stadspromotie/citymarketing is al gevonden: ‘Purmerend Waterlands Goed! De kern van citymarketing moet volgens Hegger gericht zijn op drie hoofdonderdelen: wonen, economie en beleving (voor toerisme en eigen inwoners). “We hebben in onze stad heel veel goeds, maar we moeten dat nu met elkaar dragen en samen naar buiten brengen.” De wethouder wijst op de rijke geschiedenis van Purmerend van vissersdorp tot marktstad, op de handelsgeest, de droogmaking van water tot land. “Die droogmakerij moeten we bijvoorbeeld meer laten zien, bijvoorbeeld in musea. Dat vinden buitenlanders erg interessant. Als je er dan bijvoorbeeld ook nog een molen neerzet, is dat een mooie mogelijkheid meer toeristen naar onze regio te trekken. Bovendien zijn veel mensen erg te spreken over de gezelligheid en sfeer op de Koemarkt. Maar je moet wel eerst hier komen om dat te ervaren. Daarom moeten we nationaal en internationaal reclame hiervoor maken. Dan komen de toeristen wel.”

Hegger wijst erop dat Purmerend slechts op 11 kilometer afstand ligt van Amsterdam en dat toeristen in 20 minuten in onze hoofdstad zijn vanuit Purmerend. “Amsterdam loopt over van toeristen en wij pakken daar nog niet één procent van. De Airbnb op de Koemarkt is niet voor niets een groot succes,” aldus de wethouder.

Meer vreemde talen
Een ander voorbeeld: de gemeente heeft vorig jaar veel geld geïnvesteerd in de drijvende aanlegsteigers bij de Neckerpoort (Kanaalkade/Neckerstraat). “Die bezoekers lopen dan wel even de stad in. ik hoor van ondernemers dat ze daar concreet voordeel van hebben. Ook op de Koemarkt hoor je steeds meer vreemde talen spreken,” zegt Hegger. Op het Bolwerck (naast de oude begraafplaats in de binnenstad; red.) zijn enige tijd geleden vijf camperplaatsen aangelegd. “Die plaatsen zijn nog wel in de opbouwfase, maar je ziet er toch regelmatig campers staan. Straks krijgen we met nieuwe verblijfsaccommodaties hier nog veel meer mensen in de stad.” De wethouder wijst ook op de vele bedrijven die in Purmerend zijn gehuisvest. Denk aan Bose geluidsystemen, Holland Mechanics, aan de vele ICT bedrijven, de aandacht van Purmerend voor duurzaamheid.

Stichting
De citymarketing en promotieactiviteiten worden volgens Hegger in een stichting ondergebracht. “Het wordt een organisatie die niet van de gemeente is. Citymarketing moet ook van de ondernemers komen en van diverse organisaties en instellingen, op het gebied van sport, van woningcorporaties, enzovoort.” Hegger verwacht dat het Plan Stadspromotie en Citymarketing 2018-2022 voor een deel ook dit jaar al in werking kan treden. “We hoeven 2017 niet helemaal over te slaan,” zegt hij.

Economie artikelen