HomeNieuwsVeiligheidLocatieverboden moeten overlast voorkomen

Locatieverboden moeten overlast voorkomen

hangjongerenverbod
Vanaf vrijdag 22 november geldt een locatieverbod voor 3 locaties: Spinnerhof, basketbalveld Anne Franklaan en het speelveld en schoolplein van Koempoelan. Het college heeft daarom besloten dat iedereen die zich tussen 22.00 en 7.00 uur op deze locaties bevindt, strafbaar is. De maatregel moet een einde maken aan de aanhoudende jeugdoverlast.

Al langere tijd ontvingen de politie en gemeente meldingen van jeugdoverlast op deze 3 locaties, vooral in de avonduren en ’s nachts. Andere maatregelen om de overlast terug te dringen, hebben niet (voldoende) geholpen.

De Stadspartij heeft voor de laatste verkiezingen reeds aangegeven dat de overlast in de wijken moet worden aangepakt.  De aanleiding hiertoe waren de vele klachten van bewoners die overlast ondervonden. Het advies is en blijft altijd:  melden bij politie en gemeente maar ook zelf proberen contact te zoeken met de overlast veroorzakers.
De resultaten zijn verschillend. Op veel plekken behoort de overlast tot het verleden maar er zijn een paar hardnekkige plaatsen over gebleven waarbij de veroorzakers niet zijn aan te spreken en een kat en muis spelletje spelen met politie en de leden van Team Buurttoezicht. Om dit kat en muisspel te laten ophouden heeft het college de drie plaatsen, waar de overlast maar niet wil ophouden, aangewezen als verboden gebied

Regels locatieverbod

Het is verboden om tussen 22.00 en 7.00 uur op een van de locaties aanwezig te zijn: niemand mag daar zitten, hangen, staan of lopen. Dit wordt ook kenbaar gemaakt door bordjes op de locatie, met de volgende tekst: Verboden aanwezig te zijn tussen 22.00 uur en 07.00 uur (art. 35b Apv).
Uiteraard zijn er uitzonderingen voor de hulpdiensten (zoals politie, brandweer en ambulance). Mocht iemand zich tóch op dat tijdstip op deze plek bevinden, dan beslist de politie of er bekeurd wordt.

Aanpak jeugdoverlast

Als er een melding van overlast is ontvangen – en de politie of team Buurttoezicht (TBT) komt ter plaatse – dan is het voor hen moeilijk te bewijzen wie de dader is. Hierdoor gaan de veroorzakers vaak ‘vrijuit’ en blijven omwonenden met de overlast zitten.
Ondanks verschillende maatregelen om de overlast aan te pakken, bleven de klachten bestaan. De gemeente heeft de problematiek daarom besproken in het Jeugdnetwerkoverleg (JNO) en samen besloten om de 3 locaties aan te wijzen voor een ‘locatieverbod’.

De Stadspartij staat hier zeker achter omdat het afgelopen moet zijn om andere mensen het leven zuur te maken. Wie niet horen wil moet maar voelen en dat is dan in de portemonnee.  De alternatieven om elkaar ergens te ontmoeten in Purmerend zijn aanwezig en willen jongeren elkaar buiten ontmoeten, zoek dan een  plek met ruime afstand van woningen.
Maatregelen om de handhaving effectiever te maken mogen rekenen op steun van de Stadspartij. De Stadspartij blijft zich ook de komende jaren hard maken voor de aanpak van de overlast in de wijken.

Veiligheid artikelen