HomeNieuwsVeiligheidLeeghwaterbad nog niet roestvast staal bestendig

Leeghwaterbad nog niet roestvast staal bestendig

LeeghwaterbadCL
Er is veel onduidelijkheid over de regels rond het toepassen van roestvast staal (RVS)in zwembaden. Gemeenten en inspectiebureaus hanteren de regels vaak soepeler dan dat ze in de wet staan. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de provincie Noord-Holland.
Niet-resistent RVS mag in de ruimten rond een zwembad niet worden gebruikt, tenzij dit onder strikte voorwaarden gebeurt. Niet-resistent RVS kan worden aangetast door de damp van het zwemwater, bezwijken en kan dan letsel veroorzaken. In november 2019 stelde raadslid Coen Lageveen van de Stadspartij vragen over de veiligheid van het Leeghwaterbad.
Leeghwaterbad voldoet nog niet aan de RVS veiligheidsregels
Uit de beantwoording van de vragen, medio december, blijkt dat het zwembad nog niet volledig voldoet aan de regels voor de toepassing van niet resistent RVS in zwembaden. Spurd heeft in november 2016 door SGS Intron (een organisatie die bouwinspecties verricht) een inspectie op basis van de nieuwe richtlijn NPR9200 laten uitvoeren. Van deze inspectie is een rapportage opgesteld met een overzicht van uit te voeren maatregelen. De rapportage is aan de gemeente overlegd.

De belangrijkste knelpunten zijn tijdens de renovatie in 2018 aangepakt. Uit de her-inspectie door SGS Intron in september 2019 bleek dat het zwembad nog niet volledig aan de regelgeving voldoet. Het gaat hierbij om een aantal niet cruciale onderdelen, zoals klemmen en schroeven van lichtarmaturen, plankdragers en wandpanelen in een aantal opslagruimten. Voor een aantal andere punten zoals de duikplank en startblokken is een ‘beheersmaatregel’ opgesteld, waarmee de veiligheid wordt gewaarborgd door het jaarlijks testen van de ankers door middel van een trekproef.

In januari 2020 worden de hoofddraagconstructie van het pand en de herstelpunten uit de her-inspectie opnieuw geïnspecteerd. Hiervan verwacht de gemeente in maart 2020 een rapport.

Eindrapportage herinspectie in februari 2020
De gemeente en Spurd hebben regelmatig overleg over de inspectieresultaten en de stand van zaken. Het team Vastgoed en het team Toezicht en Handhaving worden door Spurd schriftelijk en mondeling geïnformeerd over de voortgang.
Tijdens een overleg op 16 december in het stadhuis tussen Spurd en de gemeente zijn het her-inspectierapport en de nog uit te voeren maatregelen, doorgenomen.

Spurd heeft tijdens het overleg aangegeven dat zij verwachten dat de werkzaamheden in februari 2020 gereed zullen zijn. Hierna wordt een eindrapportage opgesteld. Vanuit de gemeente is aangegeven dat uit de eindrapportage moet blijken dat het zwembad aan art 5.12 van de regeling bouwbesluit 2012 moet voldoen. De eindrapportage wordt door de gemeente beoordeeld.

foto Stadspartij

Veiligheid artikelen