Veiligheid
Home Nieuws Veiligheid Lantaarnpalen worden genummerd en zo beter vindbaar als ze stuk zijn

Lantaarnpalen worden genummerd en zo beter vindbaar als ze stuk zijn

WestervenneEA
foto Stadspartij

In Purmerend staan vele lantaarnpalen. Defecte lantaarnpalen dragen bij aan een onveilig gevoel op straat en kan op bepaalde locaties ook tot gevaarlijke situaties leiden. De Stadspartij moedigt de inwoners dan ook aan om defecte openbare straatverlichting te melden bij de gemeente.  

Bij het melden hiervan blijkt echter dat bij vele lantaarnpalen op de paal ontbreekt, wat het melden en dus het vinden van de paal, vaak moeilijker maakt.

In de begroting wordt aangegeven dat de komende jaren de verlichtingsarmaturen omgebouwd gaan worden naar Ledverlichting.

Coen Lageveen, raadslid voor de Stadspartij vroeg daarom aan het college of bij het ombouwen van de lantaarnpalen ook direct gekeken kan worden of de desbetreffende lantaarnpaal voorzien is van een identificatienummer? En als dat niet het geval is de paal dan gelijk genummerd kan worden?

Het college laat in de beantwoording van de technische vragen weten dat alle nieuwe geplaatste of vervangen lichtmasten moeten worden voorzien van plakcijfers of een sticker met het bijbehorende lichtmastnummer.

Indien tijdens andere werkzaamheden aan de lichtmast geconstateerd wordt, dat het lichtmastnummer slecht leesbaar is of ontbreekt, wordt het nummer opnieuw aangebracht. De plakcijfers worden opeen hoogte van 3,50 m boven maaiveld aangebracht, met dien verstande, dat het nummer evenwijdig aan de as van de straat en vanaf de as zichtbaar is.

Coen Lageveen is ingenomen met het positieve antwoord. Hij roept alle Purmerenders op om bij constatering van een defecte lantaarnpaal hiervan direct melding te doen. Indien het een ongenummerd exemplaar betreft in plaats daarvan een goede locatiebeschrijving te geven incluis het nummer gebrek.

Veiligheid artikelen

Noord-Holland gaat gezamenlijk de strijd aan tegen drugscriminaliteit

Sinds 1 november geldt er een nieuw Drugsconvenant in Noord-Holland. In het convenant staan afspraken over het onderling uitwisselen van informatie, zodat hennepkwekerijen en...

Lantaarnpalen worden genummerd en zo beter vindbaar als ze stuk zijn

In Purmerend staan vele lantaarnpalen. Defecte lantaarnpalen dragen bij aan een onveilig gevoel op straat en kan op bepaalde locaties ook tot gevaarlijke situaties...

Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale en online veiligheid

Het afgelopen jaar steeg het aantal politie-aangiftes van cybercrime met 66%, kregen ondernemers en kennisinstellingen te maken met gijzelsoftware en liep de economische schade...

Vanaf vandaag 21 september met voorrang testen mogelijk voor zorg- en onderwijspersoneel

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanafvandaag, 21 september, met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds...

Voorkomen lokale problemen stokt door overvraagde politie

De politie kan problemen in wijken onvoldoende voorkomen doordat te veel van haar wordt gevraagd. Wijkagenten in middelgrote steden en in het landelijk gebied...

Zomers weer brengt onverwachte risico’s voor brandwonden

Met de hittegolf in aantocht waarschuwen de Nederlandse Brandwonden Stichting en de drie Nederlandse brandwondencentra in Groningen (Martini Ziekenhuis), Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis) en...

Grip op coronavirus met lokale maatregelen

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving...

Meer toezicht in de bouw via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in...