HomeNieuwsVeiligheidLantaarnpalen worden genummerd en zo beter vindbaar als ze stuk zijn

Lantaarnpalen worden genummerd en zo beter vindbaar als ze stuk zijn

WestervenneEA
foto Stadspartij

In Purmerend staan vele lantaarnpalen. Defecte lantaarnpalen dragen bij aan een onveilig gevoel op straat en kan op bepaalde locaties ook tot gevaarlijke situaties leiden. De Stadspartij moedigt de inwoners dan ook aan om defecte openbare straatverlichting te melden bij de gemeente.  

Bij het melden hiervan blijkt echter dat bij vele lantaarnpalen op de paal ontbreekt, wat het melden en dus het vinden van de paal, vaak moeilijker maakt.

In de begroting wordt aangegeven dat de komende jaren de verlichtingsarmaturen omgebouwd gaan worden naar Ledverlichting.

Coen Lageveen, raadslid voor de Stadspartij vroeg daarom aan het college of bij het ombouwen van de lantaarnpalen ook direct gekeken kan worden of de desbetreffende lantaarnpaal voorzien is van een identificatienummer? En als dat niet het geval is de paal dan gelijk genummerd kan worden?

Het college laat in de beantwoording van de technische vragen weten dat alle nieuwe geplaatste of vervangen lichtmasten moeten worden voorzien van plakcijfers of een sticker met het bijbehorende lichtmastnummer.

Indien tijdens andere werkzaamheden aan de lichtmast geconstateerd wordt, dat het lichtmastnummer slecht leesbaar is of ontbreekt, wordt het nummer opnieuw aangebracht. De plakcijfers worden opeen hoogte van 3,50 m boven maaiveld aangebracht, met dien verstande, dat het nummer evenwijdig aan de as van de straat en vanaf de as zichtbaar is.

Coen Lageveen is ingenomen met het positieve antwoord. Hij roept alle Purmerenders op om bij constatering van een defecte lantaarnpaal hiervan direct melding te doen. Indien het een ongenummerd exemplaar betreft in plaats daarvan een goede locatiebeschrijving te geven incluis het nummer gebrek.

Veiligheid artikelen