HomeNieuwsVeiligheidLandelijke regels voor brandveiligheid

Landelijke regels voor brandveiligheid

slanghaspel
De ministerraad heeft op voorstel van minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie besloten dat voor iedere gemeente de brandveiligheidseisen voor gebouwen gelijk moeten  zijn. Daarmee komt een eind aan onnodige verschillen tussen plaatselijke bouwverordeningen. Deze regels zijn opgenomen in het Gebruiksbesluit en gaan op 1 oktober 2008 in.

Het kabinet vindt het belangrijk dat alle gemeenten eenduidige regels voor brandveiligheid hanteren. De huidige praktijk met afzonderlijke gebruiksvergunningen blijft nog slechts in 20 procent van alle gevallen; in alle overige gevallen gelden in het vervolg algemene regels en vervalt de vergunningplicht. In plaats van de gebruiksvergunning komt een meldingsplicht. Een melding moet minstens vier weken voor het in gebruik nemen van het gebouw worden gedaan. Na de melding kunnen gemeente of brandweer controleren of aan de brandveiligheidseisen is voldaan. Dat scheelt aanzienlijk in tijd voor bedrijven terwijl de brandveiligheid niet minder wordt omdat altijd aan de regels moet worden voldaan. Een gebruiksvergunning is alleen nog nodig voor de meest risicovolle vormen van gebruik, bijvoorbeeld kinderdagverblijven met meer dan tien kinderen, basisscholen en hotels en tehuizen met meer dan tien bedden.

Het Gebruiksbesluit hanteert grotendeels dezelfde brandveiligheidsregels als de Modelbouwverordening van de VNG. In afwijking daarvan wordt de controlefrequentie van (aanvullende) mobiele brandblusapparaten verlengd naar eens per twee jaar. Dat scheelt administratieve lasten voor bedrijven. Verlenging van de controlefrequentie van mobiele blusapparaten gaat niet ten koste van de brandveiligheid, zo blijkt ook in andere landen. De jaarlijkse controle van vaste brandhaspels blijft. Nieuw zijn ook uniforme regels bij kamerverhuur en voor de opslag van niet-milieugevaarlijke brandbare stoffen, zoals hout.

Invoering van het Gebruiksbesluit scheelt het bedrijfsleven jaarlijks naar schatting 26 miljoen euro aan administratieve lasten. Ook zijn bedrijven 6,4 miljoen euro minder aan leges kwijt. Het Gebruiksbesluit is in juli 2008 in het Staatsblad gepubliceerd.

Veiligheid artikelen