HomeNieuwsEconomieLaageschoolde ambtenaar massaal exit

Laageschoolde ambtenaar massaal exit

Lbo’ers vinden amper nog emplooi bij gemeenten. De afgelopen twee jaar blijkt tachtig procent van het laaggeschoolde werk uit gemeenten te zijn verdwenen.

Nog 3.500 over
Uit onderzoek van het A+O fonds Gemeenten blijkt dat van de 17.500 werknemers uit die categorie die er in 2013 nog werkzaam waren en nu nog maar 3.500 over zijn. Twee jaar geleden maakte de laaggeschoolden – functiecategorie 1 tot 3 – nog 11 procent uit van het totale personeelsbestand van gemeenten. Dat is anno 2015 gedaald tot 2 procent.

Meer universitair geschoolden
In diezelfde periode is het aantal medewerkers in de twee hoogste functiegroepen flink toegenomen; het aandeel gemeenteambtenaren in de schalen 7 tot 9 – doorgaans mensen met een hbo-opleiding – steeg met 3 procent tot 40 procent, de groei in de hoogste functieschalen (vanaf 9) is zelfs 4 procent. Dat laatste betekent min of meer dat 37 procent van alle gemeenteambtenaren universitair is geschoold.

Daling aantal fte’s
Over de hele linie is er overigens wel een afname van het aantal gemeenteambtenaren aan de gang. Ten opzichte van 2013 is blijkens de meest recente Personeelsmonitor Gemeenten 2014 het aantal fte teruggelopen van 143.240 naar 138.030, een daling van bijna 4 procent.

Oudere vrouwen
Een verdere analyse van die cijfers leert volgens het A+O fonds Gemeenten dat de uitstroom van oudere vrouwelijke werknemers, zoals die zich de afgelopen jaren voordeed, vrijwel geheel is gestopt. Daarnaast is, met name in de grotere gemeenten, sprake van een forse stijging van mannelijke werknemers in de hoogste salarisklasse.

Economie artikelen