HomeNieuwsEconomieKwijtschelding van de huur voor de horecapachters van VOF De Balk, VOF...

Kwijtschelding van de huur voor de horecapachters van VOF De Balk, VOF De Badgast en De Purmaryn voor het eerste kwartaal 2022

Foto Stadspartij


Momenteel gelden voor de sport en cultuur geen beperkende maatregelen meer in de strijd tegen het coronavirus. Erg fijn en mooi dat ook in deze sectoren, vanaf februari jl., de activiteiten geheel of gedeeltelijk weer opgestart konden worden. Voor de één wat meer succesvol dan voor de ander, zo is in het financieel resultaat terug te zien.

De landelijke steunmaatregelen in verband met Covid-19 zijn verlengd en bedoeld om de ondernemers in het zadel te houden. Aanvullend op deze maatregelen is vanwege de financiële impact van COVID-19 voor de horeca van VOF De Badgast (Leeghwaterbad) en VOF De Balk (De
Beuk en De Vaart) als ook voor de horeca van Theater De Purmaryn de pacht in Q4 2020 en heel 2021 kwijtgescholden.

Ondanks de aanspraak op de landelijke steunmaatregelen en de kwijtschelding van de pacht door de gemeente, zijn er nog steeds zorgen over de continuïteit van deze ondernemingen. De regelingen maar ook de opstart blijken onvoldoende om de gemiste inkomsten gedurende de periode januari tot en met maart 2022 te kunnen opvangen.
Bezoekers moeten de weg naar de sport- en cultuurinstellingen weer ontdekken, getuige de bezoekersaantallen. Dit met alle financiële gevolgen van dien. De ontstane situatie maakt dat de pachters nog moeite hebben, ondanks de verbeterende situatie, om aan hun financiële verplichtingen te voldoen.

Huidige situatie
Het weer volledig openstellen van het Leeghwaterdbad en het weer kunnen opstarten van alle activiteiten heeft VOF De Badgast goed gedaan. Het aantal bezoekers loopt vanaf februari weer op maar is nog niet op het niveau waar het eerder was. In januari konden helaas nog de activiteiten beperkt ingezet worden waardoor derving van inkomsten is ontstaan daarom het verzoek voor kwijtschelding horecapacht van
januari.

In de sporthallen De Beuk en De Vaart hebben in de maanden januari tot en met maart nauwelijks sportwedstrijden/evenementen plaatsgevonden. Dit i.v.m. de nog geldende maatregelen terugdringen COVID 19 besmettingen. Het lastige voor deze pachter is dat zij (contractueel afgesproken) een voorziening openhouden ook al is dat bedrijfsmatig verlieslatend en zij daarmee niet eenvoudig op andere manieren in hun inkomen kunnen voorzien. VOF De Balk heeft aangegeven per 1 april jl. te stoppen met het pachten van sporthallen De Beuk en De Vaart. Sporthal De Beuk heeft inmiddels een nieuwe pachter.
Voor het pachten van De Vaart worden passende oplossingen besproken.

Hetzelfde geldt voor de pachter van de horeca in De Purmaryn. De bezoekersaantallen blijven ver achter bij de situatie van voor corona. Door de matige kaartverkoop voor theatervoorstellingen zijn de
verdienmogelijkheden voor de horeca in het theater minimaal. Begin 2022 was het theater nog gesloten en in de maanden februari en maart zat de bezetting onder de 50% van de beschikbare capaciteit.
De meerwaarde van het theatercafé voor, tijdens en na afloop van de voorstellingen nu én in de toekomst is onverminderd belangrijk. Het theatercafé vormt een onvervreemdbaar onderdeel van de beleving die De Purmaryn biedt.

 

Economie artikelen