HomeNieuwsEconomieKrachtig herstel economie Metropoolregio Amsterdam

Krachtig herstel economie Metropoolregio Amsterdam

ecgroei
De economie van de Metropoolregio Amsterdam is krachtig, weerbaar en wendbaar. Dat blijkt uit de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2017. De MRA-economie blijkt zich  krachtig te hebben hersteld van de Grote Recessie die bijna tien jaar geleden begon.
De economie van de MRA groeit dit jaar naar verwachting met 2,5 procent. Dit is hoger dan de groei van Nederland en gunstig ten opzichte van concurrerende Europese metropoolregio’s. De werkloosheid daalde in 2016 fors tot 6,5 procent en naar verwachting zelfs naar 5,9 procent in 2017.
Veranderende structuur
De economische structuur van de MRA is sinds de bankencrisis veranderd. Niet langer is de financiële sector één van de belangrijkste groeimotoren. De MRA is nu gespecialiseerd in Groothandel, Specialistische zakelijke diensten (zoals juridische dienstverlening) en Overige zakelijke diensten (waaronder uitzend- en reisbureaus). De MRA is bijzonder in trek bij startende bedrijven, vooral in de zakelijke dienstverlening. De veranderende sectorstructuur laat zien dat de MRA weerbaar en wendbaar is: de recessie werd mede opgevangen door nieuwe economische activiteiten.
“Het is goed om te zien dat bedrijven en ondernemers veel nieuwe economische activiteiten ontwikkelen”, zegt wethouder Kajsa Ollongren van Amsterdam. “De economie in de regio verandert, mede door technologische ontwikkelingen. Innovatie en aanpassingsvermogen zijn daarom essentieel voor een toekomstbestendige economie met een blijvende groei van de werkgelegenheid.”
Wereldhandel onder druk
De groei wordt in belangrijke mate gedragen door binnenlandse consumptie en aantrekkende investeringen. De afhankelijkheid van het buitenland neemt hiermee af, maar de MRA is niet immuun voor enkele externe onzekerheden. Zo staat de wereldhandel onder druk door opkomend protectionisme. Ook over de eurozone zijn er zorgen, bijvoorbeeld over de financiële gezondheid van zuidelijke lidstaten.
Stijgende huizenprijzen
De MRA telt nu bijna 2,5 miljoen inwoners en dit aantal blijft groeien. Deze groei is sneller dan in de rest van Nederland – voor velen is de MRA aantrekkelijk om in te wonen. Dit succes heeft ook een keerzijde: door de stijgende huizenprijzen hebben huishoudens met lage en middeninkomens moeite om in de dichtbevolkte steden woonruimte te vinden. In grote delen van de MRA zijn de huizenprijzen zo hoog dat een huishouden met een inkomen van 2,5 keer modaal, er geen hypotheek voor kan krijgen.
Deelregio’s

Enkele conclusies over deelregio’s
  • Economische groei blijft zich concentreren in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden.
  • Werkgelegenheid is in 2015 voor het eerst weer toegenomen in alle MRA-deelregio’s.
  • Daling werkloosheid zet naar verwachting door in alle deelregio’s, maar is vooralsnog relatief hoog in Almere-Lelystad, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland.
  • Bevolking neemt nog altijd het snelst toe in Amsterdam; tempo bevolkingsgroei Almere-Lelystad neemt weer toe.
  • Veel forensen binnen de MRA hebben een baan in Amsterdam of Amstelland-Meerlanden

Economie artikelen