HomeNieuwsEconomieKoopzondagen overgelaten aan gemeenten

Koopzondagen overgelaten aan gemeenten

koopzondag1
Gemeenten moeten voortaan zelf kunnen bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Het initiatiefwetsvoorstel van Verhoeven (D66) en Van Tongeren (GroenLinks) dat dit regelt, krijgt steun van een Kamermeerderheid.

Al in juni 2010 dienden de toenmalige Kamerleden Van der Ham (D66) en Van Gent (GroenLinks) het initiatiefwetvoorstel in dat gemeenten de vrijheid geeft om zelf te bepalen hoe vaak winkels op zondag open mogen zijn. Na de eerste termijn van de Kamer in april 2011 werd echter duidelijk dat de coalitiepartijen het voorstel niet zouden steunen, om de steun van de SGP voor het regeringsbeleid te waarborgen. De verdere behandeling werd toen opgeschort.

Toerismebepaling
Tot nu toe mogen gemeenten alleen in toeristische gebieden meer dan twaalf koopzondagen per jaar toestaan. Verhoeven en Van Tongeren schrappen deze bepaling. Zij stellen dat gemeenten nu vaak op een gekunstelde manier toeristische gebieden aanwijzen, terwijl de zondagopenstelling eigenlijk vooral voor de eigen bevolking is bedoeld. Deze aanpassing van de Winkeltijdenwet krijgt steun van Ziengs (VVD), Vos (PvdA), Van Meenen (D66) en Van Ojik (GroenLinks). Mulder (CDA), Schouten (ChristenUnie) en Dijkgraaf (SGP) zijn tegen omdat ze hechten aan de zondagsrust, Gesthuizen (SP) omdat ze de “rust en stilte” van een gezamenlijke vrije dag wil beschermen.

Keuze aan winkels?
Waarom laten we de zondagsopenstelling niet helemaal over aan de winkels zelf? PVV’er Graus wil dat de overheid zich hiermee helemaal niet meer bemoeit, zodat ondernemers de vrijheid krijgen om hun eigen keuzes te maken. Dit is een interessante gedachte, antwoordt Verhoeven, maar het past niet in het initiatiefwetsvoorstel. Dat bepaalt juist dat gemeenten een belangenafweging moeten maken. Hij adviseert Graus daarom een eigen wetsvoorstel in te dienen.

Draagvlak
Een debat in de gemeenteraad. Een referendum. Inspraakavonden. De indieners van het initiatiefwetsvoorstel vinden het belangrijk dat gemeenten het draagvlak voor koopzondagen bepalen en belangen afwegen, maar laten dit over aan de lokale democratie. Gesthuizen, Mulder, Schouten en Dijkgraaf zetten daar vraagtekens bij. Zij willen gemeenten verplichten om een afweging te maken van specifieke belangen, zoals zondagsrust, de positie van werknemers en kleine winkeliers en de leefbaarheid. Het verbod om werknemers te verplichten op zondag te werken, is al goed geregeld in de Arbeidstijdenwet, benadrukt Graus. Die moet dan wel worden gehandhaafd, vinden Vos, Gesthuizen en Van Ojik.

De Kamer stemt vandaag 30 oktober over het wetsvoorstel.

 

Economie artikelen