HomeNieuwsVeiligheidJongeren creatief met smartphonegebruik op de fiets

Jongeren creatief met smartphonegebruik op de fiets


Smartphonegebruik op de fiets. Dat het gevaarlijk is, is inmiddels wel duidelijk. Maar hoe gaan we het tegen? Het mag immers wel. Landelijke campagnes, zoals Aandacht op het verkeer: “Onderweg ben ik Offline” en de “Fietsmodus”, worden gebruikt om mensen bewust te maken van het gevaar. Maar er is meer nodig dan bewustwording. De Stadsregio, politie (Eenheid Noord-Holland) en XTNT ontwikkelden daarom een nieuw verkeerseducatieprogramma voor middelbare scholieren.

De politie komt veel jongeren tegen die op de fiets hun smartphone gebruiken. Dat levert soms levensgevaarlijke situaties op. Met de Stadsregio werd bekeken hoe dit kan worden tegengegaan, waarbij samenwerking is gezocht met XTNT, stichting TeamAlert en Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). Het leverde een nieuw, dynamisch lesprogramma op voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar: De Campagnefabriek. Hierbij ontwikkelen jongeren hun eigen campagne om smartphonegebruik op de fiets tegen te gaan.

Risico’s bekend bij jongeren
Middelbare scholieren kunnen heel goed zelf bedenken waarom smartphonegebruik op de fiets risico’s met zich meebrengt, blijkt uit de eerste pilots van het project. Met educatiemedewerkers van TeamAlert of SBZW werken zij in groepjes aan hun eigen campagne. Hiervoor bedenken zij slogans, maken ze posters en filmpjes en ontwikkelen zij een gadget. Zo worden de deelnemers aan het denken gezet over smartphonegebruik tijdens het fietsen. Een jury beslist vervolgens welke campagne het beste is en voor het winnende groepje wordt de bedachte gadget echt gemaakt. En die mag de klas dan vervolgens op school gaan uitdelen aan hun medeleerlingen. 

Eerste campagen was op Clusius College
De eerste officiële Campagnefabriek is op 23 februari gehouden door TeamAlert op het Clusius College in Purmerend. Vicevoorzitter van de Stadsregio Amsterdam Don Bijl, verkeersadviseur Sjoerd Rooth van de politie, verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen van XTNT en directeur Frans Sleebos van SBZW namen speciaal voor deze gelegenheid plaats in de jury.  

SG Nelson Mandela, SG Gerrit Rietveld en het Clusius College in Purmerend hebben meegedaan aan de pilot met het project. De betrokken docenten en leerlingen waren positief over het project en hebben geholpen de les verder te verbeteren. De scholen hebben aangegeven het project van harte aan te bevelen aan andere scholen en er ook zelf mee door te willen gaan. Door de positieve resultaten van de pilot heeft de Stadsregio besloten dit project toe te voegen aan het aangeboden verkeerseducatiepakket voor scholen in de stadsregio Amsterdam. Maar natuurlijk kan zo’n les prima ook gebruikt worden in gemeenten buiten de stadsregio Amsterdam en daarom stellen de partijen die het project ontwikkeld hebben de les met het draaiboek beschikbaar aan alle geïnteresseerde gemeenten in Nederland.

Bekijk ook het filmpje over de Campagnefabriek of lees meer over de campagnefabriek en verkeersveiligheid op scholen op de website van Verkeerseducatiepunt.nl

Veiligheid artikelen