HomeNieuwsVeiligheidJaarverslag 2009 politie Zaanstreek-Waterland

Jaarverslag 2009 politie Zaanstreek-Waterland

politieuniform
Het politieverslag van de unit Purmerend van de politieregio Zaanstreek-Waterland over het jaar 2009 is kortgeleden verschenen. Unithoofd drs. U. Aygun heeft naar aanleiding van de behandeling van het jaaractiviteitenplan poltie 2010 desgevraagd de gemeenteraad het verslag toegestuurd.
De unit Purmerend is één van de vier geografische units binnen het korps Zaanstreek- Waterland. De andere drie territoriale units binnen het korps zijn: De Waterlanden, Zaanstreek-noord en Zaanstreek-zuid.

In het jaar 2009 is de samenwerking tussen de unit Purmerend met de unit De Waterlanden geïntensiveerd. Zo wordt het proces Noodhulp gezamenlijk door de medewerkers van beide units gedraaid, ook het Combiteam dat o.a. kortlopende rechercheonderzoeken verricht vanuit het bureau op de Waterlandlaan, is gezamenlijk georganiseerd. De verbinding tussen de leidinggevenden van beide units is versterkt en het informatieproces wordt gezamenlijk georganiseerd.

 Het afgelopen jaar zijn binnen de unit Purmerend 16.000 incidenten behandeld; ruim 1.400 verdachten zijn aangehouden, waarvan er bijna 400 in verzekering zijn gesteld.
T.o.v. het jaar 2008 is het percentage van de volgende delicten in Purmerend afgenomen: Bedreiging met – 9%, mishandeling met – 20%, straatroven met – 53% en overvallen met
– 27%, diefstal van fietsen met – 2% en winkeldiefstal met – 12%.
Daartegenover staat dat het aantal woninginbraken met  51% en diefstal uit/vanaf motor-voertuigen met  52% is gestegen.

Het afgelopen jaar is het een jaar geweest met diverse veranderingen, zo zijn nieuwe bedrijfsprocessensystemen ingevoerd, werkwijzen aangepast i.v.m. nieuwe regelingen (Wet Tijdelijk Huisverbod) en wordt de bedrijfsvoering aangepast  mede door de aangekondigde bezuinigingen; een aantal bureaus zal in de regio afgestoten worden of een andere invulling krijgen.
Inmiddels zijn de politiemedewerkers van het wijkteam Purmerend-centrum verhuisd naar de Waterlandlaan. Dat bureau heeft de bestemming van het Veiligheidshuis gekregen. Overigens worden de openingstijden voor het publiek wel gehandhaafd. Het publieks-servicepunt op de Waterlandlaan is 24 uur per dag geopend.

Het doen van aangifte is voor de burger ook vergemakkelijkt. Men kan tegenwoordig op verschillende manieren aangifte doen, via internet, telefonisch of aan de balie. Het percentage internetaangiften is wederom flink gestegen (+ 37%).

Veiligheid artikelen