Milieu
Home Nieuws Milieu Inzet houtige biomassa 'voorlopig prima'

Inzet houtige biomassa ‘voorlopig prima’

biomassaHA1
Houtsnippers foto Stadspartij

Prof. Dr Wim C. Turkenburg hield op 27 januari j.l. tezamen met andere deskundigen een voordracht over het gebruik van houtsnippers uit reststromen t.b.v. de Stadsverwarming.
In een bericht aan Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO) van de SER stuurt hij – ter input- een dossier-artikel van zijn hand dat in het Tijdschrift Milieu wordt gepubliceerd.

De Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO) van de SER werkt aan het voorbereiden van een advies over een duurzaamheidskader voor de herkomst en toepassing van biomassa, mede op basis van een Joint Fact Finding van PBL.

Ter informatie laat hij dit aan het college van B&W en de gemeenteraad weten, dit onder toevoeging van het dossier artikel. Het betreft een bewerking van een voordracht die hij op 27 januari j.l. in Purmerend heb gehouden op verzoek van de gemeenteraad.

“In Purmerend wordt gebruik gemaakt van houtsnippers uit reststromen die door Staatsbosbeheer worden geleverd. Daarover was discussie en onrust ontstaan, mede naar aanleiding van kritische beschouwingen over het gebruik van biomassa in de energievoorziening in diverse media – waaronder Trouw, Algemeen Dagblad en Het Parool -en de op 12 november aangenomen motie van de Eerste Kamer over biomassa.
Inmiddels heeft het college van B&W van Purmerend geoordeeld – mede naar aanleiding van de informatie die 27 januari is gegeven –  dat de door hen gekozen inzet van houtige biomassa voor het stadsverwarmingssysteem en de uitbreiding daarvan “voorlopig prima is” (aldus het bericht van een betrokkene d.d.25 februari jl.). Het oordeel was unaniem. Het leek mij goed u hierover te informeren.”
Aldus Prof. Dr Wim C. Turkenburg
-Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht
-Wim Turkenburg Energy and Environmental Consultancy, Amsterdam

Milieu artikelen

WORLD CLEANUP DAY 2020

Afgelopen zaterdag 19 september was het weer World Cleanup Day. Dat houdt in dat er wereldwijd in de directe omgeving van inwoners zwerfvuil wordt opgeruimd. Een...

Noord-Holland scherpt klimaatmaatregelen aan

De provincie Noord-Holland trekt deze coalitieperiode bijna 73 miljoen euro uit om klimaatneutraal te worden. Om dat te bereiken zet zij onder meer sterk...

Bewonersinitiatieven hondenbeleid Weidevenne, De Gors en Wheermolen

Bewonersgroepen in de wijken Wheermolen, De Gors en Weidevenne (HOP-commissies), kwamen eind 2019 met plannen om de regels voor het uitlaten van honden te...

Berekening toont aan: Slim veehouderijpakket oplossing klimaatcrisis in landbouw

Hervorming van de Nederlandse veeteelt leidt tot 89 procent minder broeikasgassen in de sector en een dramatische afname van stikstofuitstoot. Dit blijkt uit een...

Stop per direct met de bijstook van biomassa in kolencentrales

Milieuorganisaties Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds, en de Natuur en Milieufederaties roepen minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat op...

Verduurzamen eigen woning financieel onaantrekkelijk

Zonder aanvullend beleid zal de bijdrage van huiseigenaren aan het halen van het Klimaatakkoord fors minder zijn dan waar de overheid nu mee rekent....

Wob: Wiebes blijft grote vervuilers subsidiëren op kosten van mkb

Niet de 12 grootste vervuilers uit de staal-, olie en chemische industrie, maar vooral mkb-bedrijven als fietsfabrikanten en koekjesfabrieken draaien op voor de verduurzaming...

Bewoners maken van Westerdraay een groen pareltje in Overwhere

In de zoektocht naar mogelijke woningbouwlocaties kwam twee jaar geleden de Westerdraay in beeld. Een grasveld, ingeklemd tussen de Beemster Ringvaart, de Overweerse Polderdijk...