Milieu
Home Nieuws Milieu Inzet houtige biomassa 'voorlopig prima'

Inzet houtige biomassa ‘voorlopig prima’

biomassaHA1
Houtsnippers foto Stadspartij

Prof. Dr Wim C. Turkenburg hield op 27 januari j.l. tezamen met andere deskundigen een voordracht over het gebruik van houtsnippers uit reststromen t.b.v. de Stadsverwarming.
In een bericht aan Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO) van de SER stuurt hij – ter input- een dossier-artikel van zijn hand dat in het Tijdschrift Milieu wordt gepubliceerd.

De Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO) van de SER werkt aan het voorbereiden van een advies over een duurzaamheidskader voor de herkomst en toepassing van biomassa, mede op basis van een Joint Fact Finding van PBL.

Ter informatie laat hij dit aan het college van B&W en de gemeenteraad weten, dit onder toevoeging van het dossier artikel. Het betreft een bewerking van een voordracht die hij op 27 januari j.l. in Purmerend heb gehouden op verzoek van de gemeenteraad.

“In Purmerend wordt gebruik gemaakt van houtsnippers uit reststromen die door Staatsbosbeheer worden geleverd. Daarover was discussie en onrust ontstaan, mede naar aanleiding van kritische beschouwingen over het gebruik van biomassa in de energievoorziening in diverse media – waaronder Trouw, Algemeen Dagblad en Het Parool -en de op 12 november aangenomen motie van de Eerste Kamer over biomassa.
Inmiddels heeft het college van B&W van Purmerend geoordeeld – mede naar aanleiding van de informatie die 27 januari is gegeven –  dat de door hen gekozen inzet van houtige biomassa voor het stadsverwarmingssysteem en de uitbreiding daarvan “voorlopig prima is” (aldus het bericht van een betrokkene d.d.25 februari jl.). Het oordeel was unaniem. Het leek mij goed u hierover te informeren.”
Aldus Prof. Dr Wim C. Turkenburg
-Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht
-Wim Turkenburg Energy and Environmental Consultancy, Amsterdam

Milieu artikelen

Rekenkamer: ‘Aardgasvrije wijken, te hoge verwachtingen gewekt’

Het Programma Aardgasvrije Wijken draagt in de huidige vorm onvoldoende bij aan de doelstellingen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om...

Raadsvoorstel: Verhuizing Milieustraat Purmerend naar de Baanstee Noord

Plan Milieustraat Baanstee Noord (gearceerd) foto: raadsstukken Mede door de groei van onze gemeente en een groeiende regionale vraag naar...

Inzet houtige biomassa ‘voorlopig prima’

Houtsnippers foto Stadspartij Prof. Dr Wim C. Turkenburg hield op 27 januari j.l. tezamen met andere deskundigen een voordracht over...

Komend weekend de Nationale Bijentelling

Komend weekend van 18 en 19 april is het weer zover: de Nationale Bijentelling! Nu Nederlanders toch wat gekluisterd zijn aan eigen huis en...

Opnieuw gewijzigde openingstijden milieustraat

Vanaf vandaag, maandag 30 maart, veranderen de openingstijden van de milieustraat aan de Van IJsendijkstraat in Purmerend. De milieustraat gaat ’s ochtends eerder open...

Aanplant van bomen in het Purmerbos

Staatsbosbeheer is begonnen met het planten van groepen bomen in het Purmerbos. In totaal komen er zo’n 5.500 nieuwe bomen bij. De werkzaamheden zullen...

Milieudefensie vraagt gemeenten bouw geen nieuwe biomassacentrales, sluit bestaande

In een brief aan alle gemeenten in Nederland (ook Purmerend kreeg een exemplaar) vraagt Milieudefensie aandacht voor de lokale energietransitie. Gemeenten hebben nog ruim...

M.O.B. verliest beroep tegen nieuwe biowarmtecentrale Purmerend

Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (M.O.B.), te Nijmegen heeft beroep ingesteld tegen het verlenen door de gemeente Purmerend van de omgevingsvergunning besluit van...