HomeNieuwsMilieuInzet houtige biomassa 'voorlopig prima'

Inzet houtige biomassa ‘voorlopig prima’

biomassaHA1
Houtsnippers foto Stadspartij

Prof. Dr Wim C. Turkenburg hield op 27 januari j.l. tezamen met andere deskundigen een voordracht over het gebruik van houtsnippers uit reststromen t.b.v. de Stadsverwarming.
In een bericht aan Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO) van de SER stuurt hij – ter input- een dossier-artikel van zijn hand dat in het Tijdschrift Milieu wordt gepubliceerd.

De Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO) van de SER werkt aan het voorbereiden van een advies over een duurzaamheidskader voor de herkomst en toepassing van biomassa, mede op basis van een Joint Fact Finding van PBL.

Ter informatie laat hij dit aan het college van B&W en de gemeenteraad weten, dit onder toevoeging van het dossier artikel. Het betreft een bewerking van een voordracht die hij op 27 januari j.l. in Purmerend heb gehouden op verzoek van de gemeenteraad.

“In Purmerend wordt gebruik gemaakt van houtsnippers uit reststromen die door Staatsbosbeheer worden geleverd. Daarover was discussie en onrust ontstaan, mede naar aanleiding van kritische beschouwingen over het gebruik van biomassa in de energievoorziening in diverse media – waaronder Trouw, Algemeen Dagblad en Het Parool -en de op 12 november aangenomen motie van de Eerste Kamer over biomassa.
Inmiddels heeft het college van B&W van Purmerend geoordeeld – mede naar aanleiding van de informatie die 27 januari is gegeven –  dat de door hen gekozen inzet van houtige biomassa voor het stadsverwarmingssysteem en de uitbreiding daarvan “voorlopig prima is” (aldus het bericht van een betrokkene d.d.25 februari jl.). Het oordeel was unaniem. Het leek mij goed u hierover te informeren.”
Aldus Prof. Dr Wim C. Turkenburg
-Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht
-Wim Turkenburg Energy and Environmental Consultancy, Amsterdam

Milieu artikelen