Milieu
Home Nieuws Milieu Inzet houtige biomassa 'voorlopig prima'

Inzet houtige biomassa ‘voorlopig prima’

biomassaHA1
Houtsnippers foto Stadspartij

Prof. Dr Wim C. Turkenburg hield op 27 januari j.l. tezamen met andere deskundigen een voordracht over het gebruik van houtsnippers uit reststromen t.b.v. de Stadsverwarming.
In een bericht aan Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO) van de SER stuurt hij – ter input- een dossier-artikel van zijn hand dat in het Tijdschrift Milieu wordt gepubliceerd.

De Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO) van de SER werkt aan het voorbereiden van een advies over een duurzaamheidskader voor de herkomst en toepassing van biomassa, mede op basis van een Joint Fact Finding van PBL.

Ter informatie laat hij dit aan het college van B&W en de gemeenteraad weten, dit onder toevoeging van het dossier artikel. Het betreft een bewerking van een voordracht die hij op 27 januari j.l. in Purmerend heb gehouden op verzoek van de gemeenteraad.

“In Purmerend wordt gebruik gemaakt van houtsnippers uit reststromen die door Staatsbosbeheer worden geleverd. Daarover was discussie en onrust ontstaan, mede naar aanleiding van kritische beschouwingen over het gebruik van biomassa in de energievoorziening in diverse media – waaronder Trouw, Algemeen Dagblad en Het Parool -en de op 12 november aangenomen motie van de Eerste Kamer over biomassa.
Inmiddels heeft het college van B&W van Purmerend geoordeeld – mede naar aanleiding van de informatie die 27 januari is gegeven –  dat de door hen gekozen inzet van houtige biomassa voor het stadsverwarmingssysteem en de uitbreiding daarvan “voorlopig prima is” (aldus het bericht van een betrokkene d.d.25 februari jl.). Het oordeel was unaniem. Het leek mij goed u hierover te informeren.”
Aldus Prof. Dr Wim C. Turkenburg
-Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht
-Wim Turkenburg Energy and Environmental Consultancy, Amsterdam

Milieu artikelen

Vanaf half november met pas de milieustraat op

Rond 13 november valt er een nieuw pasje op uw deurmat. Deze afvalpas is voor de milieustraat. Hiermee opent u vanaf half november de...

Regering moet wildgroei aan biomassacentrales voorkomen

De regering moet met een plan van aanpak komen om de wildgroei aan biomassacentrales te voorkomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een...

Kwaliteit van de kleine wateren nog steeds onvoldoende

Burgeronderzoek schetst zorgelijk beeld: ‘Duidelijk signaal dat meer inspanningen nodig zijn’ 2600 burgers onderzochten deze zomer de kwaliteit van kleine wateren zoals slootjes, vennen, vijvers,...

VNG: Regie Rijk nodig voor probleem van verzakkende huizen

Verzakkende huizen vormen een groot maatschappelijk probleem waardoor huiseigenaren financieel volkomen in de knel kunnen komen. Gemeenten kunnen hun inwoners hierbij niet helpen. Gezien...

Volgende stap in strijd tegen blikjes in zwerfafval

Het kabinet zet een volgende stap in de strijd tegen blikjes in het zwerfafval. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van...

NRC: Proefproject aardgasloos Purmerend-Overwhere stilgelegd

Plotseling was daar - vrijdag 16 oktober- het bericht in de NRC. Gemeld wordt in de krant dat het aardgasloos proefproject in Purmerend-Overwhere is...

Natuur en Milieu: ‘Wetsvoorstel stikstof biedt schijnoplossing’

Door vast te houden aan de helft van de benodigde stikstofreductie, kiest het kabinet opnieuw voor een papieren oplossing ten koste van onze natuur....

VNG maakt zich zorgen over de manier waarop het gebruik van houtige biomassa als energiedrager wordt gestimuleerd

Gemeenten willen meer invloed op de discussie over houtige biomassa, waar zij op verschillende manieren mee te maken hebben. Daarom benoemt de Vereniging Nederlandse...