HomeNieuwsVeiligheidIntegraal uitvoeringsprogramma handhaving 2010 vastgesteld

Integraal uitvoeringsprogramma handhaving 2010 vastgesteld

handhaving
De Gemeente Purmerend werkt aan een veilige stad. Dit doet ze onder meer door toe te zien op naleving van regels. Het college van burgemeester en wethouders heeft het Integraal Uitvoeringsprogramma Handhaving Purmerend 2010 vastgesteld.

In dit programma staat beschreven wat de gemeente doet aan toezicht en handhaving in 2010 met betrekking tot milieu, bouwen, brandpreventie en de openbare ruimte.
Het is de eerste keer dat de taken van deze disciplines in één uitvoeringsprogramma zijn gebundeld.
Omdat niet alle handhavingstaken kunnen worden uitgevoerd, stelt het college van B&W prioriteiten. Hoerbij wordt de beschikbare handhavingcapaciteit zo efficiënt mogelijk ingezet.

In dit verband is in het uitvoeringsprogramma per discipline aangegeven wat voorrang krijgt en wat niet wat handhavingstaken betreft.
Het uitvoeringsprogramma gaat verder per discipline in op de structurele activiteiten met betrekking tot toezicht en |(juridische) handhaving. Naast deze activiteiten zijn er in het uitvoeringsprogramma specifieke themagerichte en projectactiviteiten benoemd.

Het uitvoeringsprogramma is als bijlage (zie onder) bij dit bericht gevoegd!

Veiligheid artikelen