HomeNieuwsMilieuInspecties NVWA op verbod gewasbescherming buiten de landbouw

Inspecties NVWA op verbod gewasbescherming buiten de landbouw

OnkruidEA
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat controleren op het verbod van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Sinds 1 november 2017 is een verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw van kracht.

Dit houdt in dat in de sectoren buiten de landbouw zoals het openbaar groen professioneel geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt mogen worden.

Een belangrijk deel van de inspecties zal worden uitgevoerd bij hoveniers en groenaannemers. Tijdens deze inspecties wordt zowel fysiek als administratief gecontroleerd of de regelgeving nageleefd wordt. Inspecteurs kunnen een locatie van een opdrachtgever bezoeken en een monster nemen dat in het laboratorium wordt onderzocht op werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen. Een deel van de inspecties richt zich op de uitzonderingssituaties die zijn omschreven in hoofdstukken 8.2. t/m 8.5. van de regeling gewasbescherming

foto: Stadspartij

Milieu artikelen