HomeNieuwsEconomieInspanning onderwijs, ondernemers en overheid werpt vruchten af

Inspanning onderwijs, ondernemers en overheid werpt vruchten af

VerspuijBM
Frank Verspuij en Jan Adels zijn positief over de eerste resultaten van de enkele jaren geleden in gang gezette samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio Waterland.
“We zitten op de goede weg, maar er is nog veel meer winst te behalen”, zegt Frank Verspuij, teamleider techniek en zorg & welzijn bij scholengemeenschap Gerrit Rietveld Purmerend. Hij trekt samen met een groot aantal collega’s op om zoveel mogelijk veelbelovend technisch talent te werven, op te leiden en door te laten stromen naar een passende baan in het bedrijfsleven of een vervolgopleiding. Een van die collega’s is Jan Adels, directeur scholengemeenschap De Triade Edam. Jan: “In de technische sector neemt de werkgelegenheid de komende jaren naar verwachting sterk toe. Dit is overigens niet gebonden aan opleidingsniveau. Het geldt voor de leerlingen op de scholen voor beroepsonderwijs, maar ook voor mbo’ers, hbo’ers en wo’ers.’ Frank: “Dat is onder andere het terrein waarvan ik denk dat er nog meer winst valt te behalen. Technisch onderlegde leerlingen die nu een havo- of vwo-opleiding volgen, kunnen nauwelijks hun ei kwijt op deze, voornamelijk op theorie gebaseerde, opleidingen. Dat is ongelofelijk jammer. Ik wil graag een pleidooi houden voor de invoering van praktijklessen techniek op dat niveau.”
Eyeopener

Jan Adels en Frank Verspuij zijn sinds enkele jaren actief in TechNet-Kring Waterland. Frank: “TechNet-Kring is een samenwerkingsverband tussen vmbo-, mbo-scholen en bedrijven in de regio Waterland. De techniekdocenten brengen bijvoorbeeld maandelijks bedrijfsbezoeken. De deuren worden letterlijk voor ons opengezet. Onlangs waren we op bezoek bij Plaatwalserij Purmerend, waar een oud-leerling van het Gerrit Rietveld directeur is. Dit soort bezoeken vormen een belangrijke eyeopener. In de technische sector gaan de technologische ontwikkelingen razendsnel. Het is belangrijk dat we ons daarvan bewust zijn in het opleiden van onze leerlingen. Gastlessen, Open Dagen, bedrijfsbezoeken, techniekevents, stages: al onze inspanningen zijn erop gericht het onderwijs en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Dit is al heel succesvol gebleken en het leidt tot veel begrip in elkaars welkveld. Er is een hechtere samenwerking, onder meer op het gebied van een wederzijdse afstemming van het onderwijsprogramma. Moesten we vroeger veel moeite doen om geschikte stageplekken te vinden: dit jaar konden we onze 120 leerlingen moeiteloos onderbrengen bij interessante stagebedrijven in de regio.”
Imago

Zowel Gerrit Rietveld als De Triade zien na een jarenlange landelijke daling het aantal leerlingen weer toenemen. Jan: “Dat heeft alles te maken met de inspanningen om de kwaliteit en het imago van de beroepsopleidingen te verbeteren. We houden bijvoorbeeld Open Dagen waar ook bedrijven uit de regio zijn vertegenwoordigd. Jarenlang was in Nederland een administratieve baan het hoogst haalbare: in een pak naar kantoor. Van techniek kreeg je vieze handen. Dat is een achterhaalde gedachte: robotisering en automatisering hebben ook in deze sector hun intrede gedaan. Tegenwoordig wordt in veel technische functies zelfs beter verdiend dan in administratieve. Maar we hebben nog steeds te maken met vooroordelen. We spannen ons in om dat te veranderen. Daar moet je in een vroeg stadium mee beginnen, dus breng ik met grote regelmaat bezoeken aan basisscholen in onze regio, waar we ouders en leerlingen informeren over de mogelijkheden.” Frank: “Een goed voorbeeld is de MiG-KiT. Dat is een kant en klaar techniekpakket voor scholen in het basisonderwijs. De herwaardering voor het technisch talent in basis en voortgezet onderwijs is ontzettend belangrijk. Net als de aansluiting op het bedrijfsleven. Daar blijven onderwijs en het bedrijfsleven de komende jaren flink de schouders onder zetten.”

Economie artikelen