HomeNieuwsVerkeer en VervoerIn 2023 een nieuwe busremise op Baanstee-Noord

In 2023 een nieuwe busremise op Baanstee-Noord

Bouwrijp maken kavel gestart (red.)

foto Stadspartij


Er is onlangs begonnen met het project voor de nieuwe busremise (busgarage). Hierbij is veel aandacht voor duurzame oplossingen. Het bouwrijp maken van het terrein is gestart.

Naast de busremise zijn er ook plannen voor kantoren, een wasstraat en een werkplaats. Het is de bedoeling dat het busvervoer 100% elektrisch rijdt en de gebouwen zonnepanelen krijgen. De ontwikkeling van de busremise is het resultaat van goede samenwerking tussen gemeente en Vervoerregio Amsterdam. Meer leest u o.a. op de website van Baanstee-Noord.

Met de Vervoerregio Amsterdam (VRA) is door de gemeente overlegd om te komen tot een locatie voor het busvervoer. Dit heeft geleid tot een erfpachtovereenkomst met de VRA voor kavel 18 in Baanstee Noord.

Het kavel wordt in voortdurende erfpacht in tijdvakken van 50 jaar uitgegeven aan de VRA. Hiermee heeft de VRA de beschikbaarheid van een locatie voor vestiging van een remise in Purmerend voor de lange termijn geborgd.

Dit stelt de Vervoerregio in staat om op de betreffende locaties aan netbeheerder Liander opdracht te geven alvast een netaansluiting te realiseren, waarmee de benodigde stroom wordt geleverd die nodig is voor de inzet van de elekrische bussen.

Risico beperkte beschikbaarheid stroom

De stroomcapaciteit in Noord-Holland is beperkt. In Purmerend is er nog (net) wel voldoende stroom beschikbaar voor de bussen. Voor Zaanstad heeft Liander die garantie vooralsnog niet af kunnen geven.
Dat betekent níet dat er in de Achtersluispolder per definitie geen stroom zal zijn; het betekent alleen dat Liander daarover op dit moment geen toezeggingen kan/mag doen.

Inschrijvers aanbesteding uitgedaagd

Inschrijvers om de locatie verder te ontwikkelen worden uitgedaagd om mee te werken aan slimme oplossingen.
De Vervoerregio zal de inschrijvers tijdens de aanbesteding (via de gunningscriteria) uitdagen om met slimme oplossingen te komen voor het kunnen laden van de bussen. Op dit moment is de gedachte daarbij dat een vervoerder ‘gunningspunten’ kan verdienen door zijn (volledige) vloot bussen op te laden waarbij sprake is van een zo laag mogelijke CO2 uitstoot.

Ook aanvullend onderzoek energiegebruik Baanstee-Noord

De gemeente Purmerend wordt voor de overige bedrijven op de Baanstee-Noord ook geconfronteerd met een stroomtekort.
Vanuit de overtuiging dat dit hoort bij het nastreven van de doelstellingen werkt de Vervoerregio met Purmerend mee aan een onderzoek naar het meest optimale gebruik van het stroomnetwerk voor de Baanstee-Noord. Dit doet de Vervoerregio omdat duurzame mobiliteitsoplossingen veel vragen van het energiedomein, dat op verschillende fronten schaarste kent.

Deze vestiging biedt tenslotte ook kansen om met de vervoerder die de nieuwe overeenkomst gaat uitvoeren afspraken te maken over dienstverlening op maat binnen het bedrijventerrein en de gemeente.

Verkeer en Vervoer artikelen