HomeNieuwsEconomieImago(schade)

Imago(schade)

roald column.jpgJarenlang heeft burgemeester Verbeek zijn best gedaan om zijn plannen om geld uit te geven voor de verbetering van het imago van Purmerend aan de raad te slijten. Evenveel keren bleek de raad over een goede dosis gezond verstand te beschikken en er nuchter over te kunnen nadenken. Althans wat dit onderwerp betreft. Het valt mij op dat vooral de passanten van Purmerend, waartoe ik ook burgemeester Verbeek reken, quasi denigrerend doen over het imago van Purmerend. "We zouden teveel een slaapstad zijn. Geen echte marktstad meer. En ons logo is oubollig en als centrumgemeente stralen we geen dynamiek uit." Allemaal onzin natuurlijk.

Al zou Purmerend een slaapstad zijn wat dan? Er is geen leegstand, er is zelfs woningnood. De werkloosheid bedraagt 1% (beweerde de burgemeester dus een korreltje zout is op zijn plaats) en ondanks de enorme groei van de bevolking hebben we geen noemenswaardige grote-steden-problematiek. Het veiligheidsgevoel van de bewoners neemt weliswaar af, dat is een feit, maar vergeleken met andere steden van deze omvang is Purmerend relatief rustig. Hetgeen ook uit de cijfers van de politie blijkt. Wat is er op tegen dat we niet dagelijks het nieuws halen?

Na lang nadenken begin ik het te begrijpen. Als alles goed gaat en rustig verloopt, kunnen bepaalde carrièreplanners zich niet profileren. Er is geen crisis te bezweren. En dat is niet goed voor hun Curriculum Vitae. Zeker niet als je ambitieus bent en Purmerend als een springplank wil gebruiken. Ik begreep die persoonlijke carrièreagenda pas goed toen ik een Rotterdamse prominente PvdA hoorde zeggen: "de huidige burgemeesterkandidaten voor Eindhoven zijn niet eens goed genoeg om een deelraad van Rotterdam te leiden." Gedurende het burgemeestersreferendum van Eindhoven werd Purmerend zelfs een dorp genoemd. Ik genoot ervan. Heerlijk dacht ik. Geen hordes mensen die onze rust komen verstoren. Purmerend is een dorp en slaapstad weten te blijven en dat in de Amsterdamse Stadsmetropool. Steeds meer kom ik tot het besef dat dit het beeld is dat we moeten blijven koesteren.

nukahal.jpgEen beeld dat mij ook zal bijblijven is die van wethouder ‘Johannes’ Krieger die een "hap" nam van de Nukahal. Al vanaf 1994 wilde wethouder Krieger en de VVD afdeling Purmerend van de veemarkt af. Het moet voor hem een enorme voldoening zijn geweest dat het nu zo ver is gekomen. Johannes de Sloper, zoals wethouder Krieger zich in de volksmond graag genoemd ziet, zag een jongensdroom in vervulling gaan.

Stadspartij P93 heeft zich als lokale partij altijd sterk gemaakt voor het behoud van de veemarkt in de binnenstad. Juist het feit dat er nergens meer in Nederland een veemarkt in een binnenstad wordt gehouden maakte Purmerend uniek. En juist authenciteit is eeuwenlang het beste imago voor Purmerend gebleken. Dit college heeft er alles aan gedaan om de veemarkt op te heffen. Het is, naast de ondernemerszin van de boeren, aan de raad te danken dat de veemarkt toch nog een doorstart kan maken op de Baanstee. Ik vond het daarom jammer dat we als raad, en zeker de Stadspartij als medestander van het eerste uur, niet zijn uitgenodigd bij de officiële opening van de veemarkt op de Baanstee.

Eens te meer wordt daardoor de indruk gevoed dat burgers en belangengroeperingen wel de deur bij raadsleden plat lopen als ze oplossingen voor hun problemen zoeken, om daarna bij succes alleen met de bij het grote  publiek bekende machthebbers (in dit geval het college van B&W) het glas te heffen. Als Stadspartij hebben we met dit merkwaardige gedrag meer ervaringen en we hebben er mee leren leven. De ‘Beste buurvrouw van Purmerend’ ons erelid Elly Vos, zet zich altijd in voor de sociale kwesties tot op het persoonlijke vlak en wat was haar ervaring hiermee? De kiezers kozen voor de gemeenteraad in 2006 massaal voor de oude machthebbers van de PvdA en hun snel lerende neefjes van de SP. Vanuit haar hart liet Elly Vos haar teleurstelling direct na de gemeenteverkiezingen de vrije loop;  "de kiezers willen alleen maar van je profiteren, niet van je leren", was haar wrange commentaar.

Toch zullen die teleurstellingen ons er niet van weerhouden om als gekozen volksvertegenwoordigers ons uiterste best te blijven doen voor een ieder die bij ons voor hulp aanklopt. In ieder geval begrijp ik nu beter wat de boeren bedoelen met de kreet: "burgers, boeren en buitenlui." En de meeste boeren, die blijven toch CDA stemmen. Een CDA die liefst de hele Purmerendse veemarkt dit keer in één keer de nek had willen omdraaien! Ik ga het Nederlandse bestuurlijke onderonsje steeds beter begrijpen.

Economie artikelen