Vertel ons wat uw ideeën zijn!

De slogan van de Stadspartij “van buiten naar binnen werken” is hierop van toepassing

De partij die actief ideeën uit de samenleving ophaalt en gebruikt, transparant is over wat er binnen onze gemeente gebeurt, onze inwoners passend en eenvoudig informeert en data beschikbaar stelt voor hergebruik om innovatie en ondernemerschap aan te moedigen.

De partij die open staat voor vernieuwing en met de samenleving aan maatschappelijke vraagstukken werkt is benieuwd naar uw mening of idee.

Denkt u ook, dat kan beter?

Bijvoorbeeld lokale voorzieningen, of een ontmoetingsplaats voor honden, of meld een bijeenkomst aan.

Wij zijn nieuwsgierig naar uw mening of idee, heeft u een idee wat wij kunnen oppakken vermeld dat dan op het hiernaast geplaatste formulier.

Vul als het kan ook uw email adres in zodat wij u per email op de hoogte kunnen houden van wat wij met uw idee gaan doen.

Het is alleen niet zo van “u vraagt wij draaien”, wij doen wat mogelijk is.

Laat het ons horen!

De Fractie van de Stadspartij Purmerend

logostadspartij