HomeNieuwsEconomieHydrogen Valley-status voor Noord-Holland

Hydrogen Valley-status voor Noord-Holland

Waterstofprojecten Noord-Holland
Persbericht Provincie NH


De ontwikkeling van waterstof in Noord-Holland heeft de Europese status van Hydrogen Valley verkregen. De Hydrogen Valley-status is een Europese toekenning voor regio’s die zich op een onderscheidende manier inzetten voor het ontwikkelen van een energiesysteem op basis van duurzame waterstof.

En op de aspecten ‘publiek-private samenwerking’ en ‘financiering’ wordt de regio zelfs als een ‘best-practice’ genoemd. Het betreft een samenwerking van de clusters in het Noordzeekanaalgebied en Noord-Holland-Noord. Met de toekenning van de Hydrogen Valley-status maakt de regio officieel deel uit van het Europese verduurzamingsprogramma. Dit heeft als voordeel dat de regio nu betere toegang tot kennis en financiering vanuit Europa heeft, wat voor een versnelling kan zorgen om de energievoorziening te verduurzamen.

Geweldige volgende stap

Edward Stigter, gedeputeerde van provincie Noord-Holland en voorzitter van de Bestuurscommissie Energietransitie Noordzeekanaalgebied: “Het toekennen van de status van Hydrogen Valley is een geweldige stap, hiermee kunnen we de verduurzaming van de regio meer in versnelling brengen. Het is mooi om onze plannen voor de provincie te kunnen opschalen door de hulp van Europa. Waterstof draagt niet alleen bij aan het halen van de klimaatdoelen, maar zorgt in vergelijking met fossiele brandstoffen ook voor een schonere lucht voor onze inwoners.”

Noord-Holland versnellingsregio

Noord-Holland is ideaal gepositioneerd voor een versnellingsregio in de Europese transitie naar waterstof. Met IJmuiden, Amsterdam en Den Helder beschikt de regio over maar liefst drie zeehavens die van belang zijn voor de aanlanding, import, transport en opslag van duurzame energie. De zeehavens, in combinatie met luchthaven Schiphol, de waterwegen, spoor- en pijpverbindingen en aansluiting op het nationale waterstofnetwerk, functioneren uitstekend voor het verbruik in de regio en de doorvoer van duurzame energie naar aangrenzende regio’s en landen.

Binnen de regio zijn verschillende initiatieven voor de productie van waterstof. Noord-Holland is uniek in de ambitie voor het gebruik van waterstof, in groot- en kleinschalige toepassing. Van lokale projecten en op groene waterstof gebaseerde waardeketens (import, productie, opslag, distributie, gebruik, export) in de staalproductie, maakindustrie, synthetische brandstoffen, mobiliteit en de agricultuur. De inzet op minder uitstoot van de industrie en het verduurzamen van de zware mobiliteit (denk aan zwaar wegtransport, reinigingsvoertuigen en landbouwvoertuigen) zorgt voor onze inwoners voor een gezonde lucht- en leefomgeving.

De regio huisvest met het Faraday Lab van TNO in Petten eveneens Europa’s grootste waterstof onderzoeksfaciliteit. Bovendien beschikt het over een sterk innovatie- en kenniscluster op energietransitie, met onder meer Techport in de IJmond, Investa in Alkmaar, het Science Park in Amsterdam en de Energy Transition Campus Amsterdam.

Europees perspectief

In heel Europa hebben 60 regio’s en projecten in Europa de status van Hydrogen Valley. Een overzicht is te vinden op het platform www.h2v.eu. In Nederland gaat het om Noord-Nederland en de Rotterdamse haven, en nu dus ook Noord-Holland. Voor de Europese Commissie zijn de Hydrogen Valleys een belangrijk instrument om de energievoorziening te verduurzamen en minder afhankelijk te worden van energie van buiten Europa.

Over Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord (NHN)

NHN is een vast aanspreekpunt voor alle activiteiten die met de ontwikkeling van Noord-Holland Noord te maken hebben. NHN richt zich in de eerste plaats op het ondersteunen van ondernemers. Ook richt het zich op het in de markt zetten van Noord-Holland Noord en op de verbetering van het vestigingsklimaat, zodat nieuwe bedrijven worden aangetrokken en zittende bedrijven kunnen groeien. Binnen de ontwikkeling van het waterstofprogramma voor de regio werkt NHN nauw samen met New Energy Coalition.

Website en community met een overzicht van alle projecten en actuele ontwikkelingen in Noord-Holland Noord.

Over Programmabureau Noordzeekanaalgebied

Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is het havengebied van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De regio bestaat uit drie deelgebieden die elk een eigen karakter hebben. In de IJmond domineert de industrie en visserij. In de Zaanstreek is de voedselindustrie belangrijk. De Amsterdamse haven is groot in import, opslag en vervoer van brandstoffen. In het gebied spelen grote opgaven. Denk aan de energietransitie, woningbouw of waterberging. Om deze opgaven aan te pakken is het Programmabureau Noordzeekanaalgebied opgericht. Het bureau werkt aan de programma’s Energie (met onder meer de versnellingstafel waterstof) en Ruimte, en het versterken van de regionale samenwerking.

 

Economie artikelen