HomeNieuwsMilieuHVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

HVCAlkmaar
Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursroute van de gemeente Amsterdam door het onderbrengen van de activiteiten van AEB bij HVC. In de afgelopen periode zijn mogelijkheden verkend binnen de kaders, zoals die door HVC vooraf zijn aangegeven, maar zijn de gemeente Amsterdam, AEB en HVC met elkaar niet tot een werkbare variant gekomen waarin HVC de verbrandingsactiviteiten kan overnemen. HVC ziet daarom af van verdere verkenningen naar de overname van deze activiteiten.

De contacten met de gemeente Amsterdam zijn zeer constructief en goed verlopen.

Persbericht gemeente Amsterdam

In een persbericht laat de gemeente Amsterdam weten dat er sneller zicht is op herstel van AEB. Alle seinen staan op groen om binnenkort weer twee verbrandingslijnen in te schakelen. Er wordt hard gewerkt om later dit jaar ook de overige twee lijnen weer operationeel te krijgen. Daarmee worden de financiële waarde en de gezondheid van het bedrijf vergroot.

Extra steun
Gezien de huidige situatie van de onderneming acht het college van Amsterdam het verstandig en verantwoord om in te gaan op het verzoek van AEB om – onder strikte voorwaarden en toezicht – extra financiële steun te verstrekken van € 45 miljoen. Dat zou komen bovenop het eerder door de raad beschikbaar gestelde bedrag van € 35 miljoen.

Constructieve gesprekken

Met deze financiële injectie stelt het college van Amsterdam AEB in staat om verder te werken aan duurzaam herstel. Ook biedt die steun het college de mogelijkheid en tijd om een goede afweging te maken over wat het beste is voor het bedrijf en de stad op de langere termijn. Positief daarbij is dat de gemeente momenteel constructieve gesprekken voert met de banken over een mogelijke verkoop van bezittingen door AEB. Daarmee komt er meer zekerheid dat de aanvullende steun op korte termijn weer terugkomt naar de gemeente.
De verhouding tussen afvalstromen bij AEB past wat het publieke HVC betreft niet bij haar risicoprofiel. Het college heeft waardering voor de constructieve wijze waarop HVC heeft meegedacht over de toekomst van AEB.

Verschillende partijen interesse

Inmiddels is gestart met de voorbereiding van een competitief verkooptraject, waarin private en publieke partijen in concurrentie een bod kunnen doen op het bedrijf of delen daarvan. Uit vooronderzoek door een extern adviesbureau is gebleken dat er voldoende interesse is in de markt. Daarmee is dit een serieuze oplossingsrichting voor het college.

Foto Stadspartij

Milieu artikelen