HomeNieuwsMilieuHVC, Omrin en Midwaste bouwen samen een installatie om kunststof verpakkingsafval te...

HVC, Omrin en Midwaste bouwen samen een installatie om kunststof verpakkingsafval te sorteren

KSC2018
De drie publieke organisaties zorgen hiermee voor een optimale sortering van de groeiende hoeveelheid kunststof verpakkingsafval en maken het geschikt voor hergebruik. De installatie is geschikt voor apart ingezameld kunststof verpakkingsafval, maar ook voor machinaal gescheiden kunststof. De sorteerinstallatie scheidt de verschillende kunststofstromen in vijf monostromen.  Deze fracties zijn goed geschikt voor recycling. De bouw start in juli. 

De verwachting is dat de installatie in de zomer van 2018 operationeel is.

HVC Alkmaar – Kunststofsorteerinstallatie geeft recycling kunststoffen een impuls
Met het realiseren van de kunststofsorteerinstallatie (KSI) willen de initiatiefnemers hun gemeenten in staat stellen een versnelling te realiseren in de resultaten op het vlak van materiaalhergebruik. Volgens prognoses neemt de hoeveelheid te sorteren kunststof verpakkingsafval de komende jaren sterk toe. Steeds meer gemeenten stimuleren hun inwoners waardevolle herbruikbare materialen in het afval te scheiden. De scheiding van kunststof verpakkingsafval van huishoudens is erg succesvol. Er komen steeds meer nieuwe toepassingen om deze materialen uit gesorteerde stromen direct terug te nemen en in nieuwe producten in te zetten.
Sturen op kwaliteit
Om in ons land tot een circulaire economie te komen, moet de recycling van kunststof aanzienlijk worden verbeterd – niet alleen in volume maar ook in kwaliteit. Van belang is dat er in de sortering van kunststof verpakkingsafval nadrukkelijk op de kwaliteit kan worden gestuurd, die de afzetmarkt nodig heeft. Met de KSI nemen de initiatiefnemers deze sturing in eigen hand. De toename van gerecyclede mono-kunststofstromen met een hoge zuiveringsgraad zal de kosten van de kunststofketen verlagen en innovaties verder aanslingeren.
Regie gemeenten
De Nederlandse gemeenten zijn als ‘ketenregisseur’ verantwoordelijk voor het sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingsafval van huishoudens. HVC, Omrin en Midwaste behartigen de belangen van hun gemeenten om deze rol van ketenregisseur zo goed mogelijk vorm te geven. De bouw van een eigen KSI levert daaraan een wezenlijke bijdrage.
De KSI gaat jaarlijks 65 kiloton kunststof verpakkingsafval sorteren. Met deze capaciteit bereiken de drie initiatiefnemers voldoende schaalgrootte. De krachtenbundeling in een gezamenlijke KSI stelt een optimaal sorteer- en hergebruiksresultaat in het vooruitzicht. De KSI wordt gebouwd op de recyclinglocatie van Omrin, Ecopark De Wierde, in Heerenveen.

Milieu artikelen