HomeNieuwsMilieuHuismus opnieuw op 1 bij Nationale Tuinvogeltelling 2015 ?

Huismus opnieuw op 1 bij Nationale Tuinvogeltelling 2015 ?


Naar verwachting zullen dit weekend meer dan 45.000 mensen in ruim 30.000 tuinen vogels tellen voor de Nationale Tuinvogeltelling. Het grootste citizen science evenement van Nederland wordt jaarlijks georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Wat net als vorig jaar zal opvallen is dat er door het zachte winterweer minder vogels in de tuinen te zien zullen zijn. Zal de in Purmerend steeds schaarser wordende huismus toch weer nummer in Nederland worden?

Vorig jaar stond de huismus op nummer één in de Nationale Tuinvogeltelling. Dat betekent niet dat deze vogel ook in de meeste tuinen werd gezien: hij werd in minder dan de helft van de tuinen geteld. De reden dat deze vogel op één staat is omdat een huismus in grote groepen leeft.

Het zachte weer heeft duidelijk invloed op de telling. Bij zacht winterweer worden er beduidend minder vogels in de tuinen gezien dan in andere jaren. In het buitengebied is door het milde weer nog veel voedsel beschikbaar, waardoor vogels niet genoodzaakt zijn voor hun voedsel naar de tuinen te trekken.

Het duidelijkst zien we dat bij de vink. Werd er in 2013 gemiddeld 2,7 vink per tuin gezien, in 2014 bleef het aantal steken op 1,5. Bij de koolmees en pimpelmees zien we hetzelfde beeld.

Nog niet eerder zijn er in 2014 zo weinig spreeuwen gezien, gemiddeld 0,7 spreeuw per tuin. Ook hier speelde het weer een rol: ook de spreeuwen zochten hun voedsel in het buitengebied. Tegelijkertijd zien we dat ook het aantal spreeuwen door de jaren heen in de Tuinvogeltelling afneemt, een beeld dat overeenkomt met andere tellingen. Het toont aan dat het aantal spreeuwen in ons land aan het afnemen is. Hoe dat komt is niet helemaal duidelijk. Reden voor Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland om 2014 uit te roepen tot Jaar van de Spreeuw en door middel van onderzoek te achterhalen wat de oorzaken zijn. Dit jaar is er geen vogelsoort die centraal zal staan.

Op www.tuinvogeltelling.nl is een foto overzicht van de meeste vogelsoorten te zien. Tijdens de telling is op deze website de actuele stand van zaken te zien. Hier is ook de top-10 per provincie te bekijken

 

 

Milieu artikelen