HomeNieuwsMilieuHuishoudens en bedrijven krijgen bijdrage voor sanering asbestdaken

Huishoudens en bedrijven krijgen bijdrage voor sanering asbestdaken


Vanaf volgend jaar kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben een subsidie aanvragen voor renovatie. De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn. Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor schadelijke asbestvezels kunnen vrijkomen.

Staatssecretaris Dijksma: ‘De subsidie is een extra aansporing om binnen negen jaar alle daken asbestvrij te krijgen. Maar er is meer nodig om dit te bereiken. Partijen als landbouworganisatie LTO, de Bond voor Verzekeraars en Bouwend Nederland hebben hiervoor een initiatief aangekondigd om eigenaren van daken te helpen bij hun sanering.’

De subsidie is voor asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter, en kan zowel door particulieren als bedrijven en instellingen worden aangevraagd. Per vierkante meter wordt er 4,50 euro subsidie gegeven, met een maximum van 25.000 euro per adres. Voor de subsidieregeling is tot en met 2019 minimaal 75 miljoen beschikbaar. Hiermee kan dan meer dan 16 miljoen vierkante meter versneld worden gesaneerd. Volgend jaar is het subsidiebudget vastgesteld op tien miljoen euro.

Particulieren en bedrijven kunnen vanaf 4 januari 2016 een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. Ander asbestmateriaal dat in gebouwen kan zitten, zoals isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden omdat dit materiaal niet onder invloed van de buitenlucht verweert en niet kan vrijkomen. Dit materiaal komt daarom ook niet in aanmerking voor de subsidie.

Vanaf 1994 is het gebruik van asbest verboden. Ook bestaat de plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest bij verbouwing of sloop. Dit jaar besloot het kabinet dat er vanaf 2024 geen asbest meer op de Nederlandse daken mag liggen. Nu ligt er nog ongeveer 120 miljoen vierkante meter asbesthoudend materiaal op daken, waarvan circa 15 miljoen op huizen en bijna 80 miljoen op agrarische gebouwen

Milieu artikelen