Houtstook

Lees ook: Probleem houtstook wordt onderschat

In de winter gaan overal de open haarden en houtkachels weer aan. Wanneer u thuis uw houtkachel of haard aansteekt, ontstaat er rook. Die bevat schadelijk stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan schade aan uw gezondheid en die van anderen opleveren. Als stoker kunt u zelf maatregelen nemen om de mogelijke overlast voor uzelf en anderen te verkleinen.

Er zijn veel factoren van invloed op de mate van stookoverlast. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van de kachel en schoorsteen. Maar ook stookgedrag, het vochtgehalte van hout, het type kachel en een onvolledige verbranding kunnen extra overlast veroorzaken. Daarnaast zijn de weersomstandigheden van belang door de verspreiding van de rookgassen.

Tips tegen overlast

Als u op de volgende acht zaken let, dan neemt de overlast voor uzelf en omwonenden meestal af:

  1. Stook alleen droog hout.

  2. Stook geen geverfd of behandeld hout.

  3. Leg kleine houtjes bovenop en steek het vuur van bovenaf aan.

  4. Laat de open haard of kachel uit bij windstil of mistig weer.

  5. Laat de schoorsteen minstens een keer per jaar vegen.

  6. Zet de luchttoevoer altijd volledig open.

  7. Houd de luchtroosters van uw woning altijd helemaal open als u stookt.

  8. Controleer regelmatig of u goed stookt. Een goed vuur geeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt bijna geen rook uit de schoorsteen.

Stookwijzer

Wilt u weten of het weer geschikt is om de haard aan te steken? Kijk dan voor het advies in uw omgeving op Energievergelijk.

Houtrook

Milieu artikelen