HomeNieuwsEconomieHotelmarkt regio Amsterdam presteert boven verwachting

Hotelmarkt regio Amsterdam presteert boven verwachting

Komt gerenommeerd hotel naar Purmerend?
Foto afbeelding raadsstukken


De Nederlandse hotelmarkt heeft zich grotendeels hersteld van de coronacrisis, zo blijkt uit een rapport van adviesbureau Horwath HTL, dat op 13 september is gepresenteerd. Vooral de hotelmarkt in de regio Amsterdam presteert boven verwachting.

Hoewel de bezettingsgraden nog niet volledig zijn hersteld, laten ze wel sterke verbeteringen zien. Dit komt deels door de hoge inflatie, waardoor de gemiddelde kamerprijzen zijn gestegen tot recordhoogtes. Hierdoor is de omzet voor het gemiddelde hotel weer net zo hoog als voor het begin van de crisis. Echter, vanwege de aanzienlijk gestegen kosten blijft de gemiddelde winst laag.

Herstel regio Amsterdam bovengemiddeld hoog

De hotels in de regio Amsterdam & Schiphol waren in 2020 het zwaarst getroffen door de coronacrisis en lieten slechts een minimaal herstel zien in 2021. Echter, in 2022 presteerde de hotelmarkt in deze regio boven verwachting. De bezettingsgraad steeg bijna tot het dubbele, van 31,4 procent in 2021 naar 62,3 procent in 2022, hoewel dit nog steeds 23 procentpunten onder het niveau van 2019 (85,3 procent) lag. De gemiddelde kamerprijs steeg aanzienlijk, van € 95 tot € 170, wat ongeveer 12,6 procent boven het niveau van 2019 ligt. Door deze hogere kamerprijzen steeg de omzet per beschikbare kamer met meer dan 250 procent, van € 30 naar € 106. Dit is echter nog steeds bijna 18 procent lager dan het niveau van 2019 (€ 129).

De huidige resultaten en projecties voor Amsterdam & Schiphol laten verdere groei zien, met verwachte bezettingsgraden van ongeveer 72 procent en een gemiddelde kamerprijs van € 189 voor het jaar 2023. Hierdoor kan de omzet per kamer naar verwachting € 136 bedragen, iets hoger dan het niveau van 2019.

Sinds een aantal jaar houdt de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in nauwe samenwerking met de sector een digitaal nachtregister bij. Uit die cijfers blijkt ook een fors herstel na de coronaperiode. Voor 2023 wordt een gemiddelde bezettingsgraad van tussen de 72% en 75% in de hotels in de MRA verwacht.

Landelijke hotelmarkt

In 2022 steeg de bezettingsgraad van Nederlandse hotels tot 65,8 procent. Dit is aanzienlijk hoger dan het niveau van 2021 (38,6 procent), maar nog steeds lager dan het recordniveau van 2019 (78,2 procent). De gemiddelde kamerprijs is in 2022 sterk gestegen. Na een daling van € 120 in 2019 tot € 88 in 2021, is in 2022 een gemiddelde kamerprijs van € 134 gerealiseerd. Dit is een stijging van 52 procent ten opzichte van 2020 en 12 procent ten opzichte van 2019. Door het herstel van de bezettingsgraden en de stijging van de gemiddelde kamerprijzen is de omzet per beschikbare hotelkamer gestegen van € 35 tot € 88, een stijging van meer dan 150 procent. Omdat in 2022 ook het hotelrestaurant, zalen en andere faciliteiten weer meer werden gebruikt, steeg de totale omzet nog sneller. De totale omzet per beschikbare hotelkamer groeide van € 64 in 2021 naar € 153 in 2022; bijna 40 procent hoger. In vergelijking met 2019 steeg de totale omzet met 5 procent.

De exploitatiekosten voor hotels in Nederland zijn sterk gestegen sinds de coronacrisis, vooral door de hoge inflatie. Personeelskosten en energiekosten zijn tussen 2019 en 2022 aanzienlijk toegenomen, waardoor de winstgevendheid van Nederlandse hotels onder druk blijft staan. Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet bedroeg in 2022 ongeveer 31,5 procent, terwijl dit in 2019 nog 41,3 procent was. Het bedrijfsresultaat per beschikbare hotelkamer was € 48 in 2022. Hoewel dit bijna vier keer zo hoog is dan in 2021, is het bijna 20 procent lager dan in 2019.

Herstel houdt aan

Voor 2023 blijft het herstel aanhouden, met verwachte bezettingsgraden en gemiddelde kamerprijzen die verder zullen stijgen. Hoteliers verwachten dat de landelijke bezettingsgraad in 2023 rond de 72 procent zal liggen, met een verwachte gemiddelde kamerprijs van ongeveer € 146. Dit zou de omzet per kamer op € 105 kunnen brengen, ongeveer 12 procent hoger dan in 2019. Desondanks wordt verwacht dat het winstpercentage nog niet volledig zal herstellen vanwege de algemene inflatie sinds 2019.

Samenwerking in de MRA

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken de overheden op het gebied van toerisme samen om de groei van het aantal bezoekers te faciliteren. Het platform Economie heeft daarvoor de Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025 vastgesteld. De samenwerking in het MRA-programma Toerisme is gericht op het opvangen van de groei door het ontlasten van drukke plekken en het spreiden van toeristen en de economische voordelen over de regio.

Het HOSTA 2023 rapport is een publicatie van adviesbureau Horwath HTL. Het rapport geeft de resultaten weer van de hotellerie in Nederland, België en Luxemburg. Aan het onderzoek werken jaarlijks ruim 400 drie-, vier- en vijfsterrenhotels in de Benelux mee.

Economie artikelen