HomeNieuwsMilieuHoe schoon is de lucht in Purmerend: luchtkwaliteit 2020 gemeten

Hoe schoon is de lucht in Purmerend: luchtkwaliteit 2020 gemeten

Gemeente Purmerend heeft de luchtkwaliteit over 2020 gemeten. Het stikstofgehalte (NO2) dat gemeten is, is een belangrijke indicator voor de luchtverontreiniging door verkeer. Uit de resultaten blijkt dat op alle locaties het jaargemiddelde NO2 over 2020 voldoet aan de grenswaarde van 40 μg/m3.

Wethouder Paul van Meekeren is blij met de resultaten: ‘Op alle locaties scoort Purmerend onder de landelijk geldende norm. Ook de komende 4 jaar blijven we meten en monitoren. We streven natuurlijk naar een nog beter resultaat volgend jaar! Schone lucht draagt bij aan de kwaliteit van leven in Purmerend.’

In 2019 heeft de gemeente besloten de komende 5 jaar de luchtkwaliteit in Purmerend te gaan meten. Eind december 2019 is de GGD Amsterdam op 10 locaties gestart met metingen door palmbuisjes. De resultaten worden afgezet tegen de landelijk geldende norm voor NO2.

Resultaten per locatie
De jaargemiddelde NO2 concentraties voor 2020 zijn bekend, hier zijn de exacte locaties te vinden. In onderstaand tabel zijn de resultaten voor alle locaties weergegeven. De grenswaarde die hierbij gehanteerd wordt is 40 μg/m3

Locatie

Jaargemiddelde NO2 concentratie in μg/m3

Looiersplein Purmerend

17,7

Gedempte Where Purmerend

25,7

Churchilllaan bij brug

19,9

Professor Mr. PJ Oudlaan thv Salvador Allendelaan

17,2

Slaperdijk thv Van Osweg

15,5

Verzetslaan thv Meerland

17,7

Verzetslaan thv Laan der Continenten

19,5

Gangeslaan thv Azielaan

17,4

Gorslaan

18,8

Laan der Continenten (nabij A7) Purmerend

21,6

Coronamaatregelen hebben effect op resultaat
De meting is een eerste monitoring, waardoor de resultaten niet vergeleken kunnen worden met eerdere jaren. Het is waarschijnlijk dat de coronamaatregelen een effect hebben op de meetresultaten. Het precieze effect is niet duidelijk. Wel blijkt uit metingen die GGD Amsterdam in Amsterdam uitvoert – waar al meerdere jaren de luchtkwaliteit wordt gemeten – dat de NO2 concentraties in 2020 zeer sterk zijn gedaald ten opzichte van 2019 en voorgaande jaren.

Milieu artikelen