HomeNieuwsVeiligheidHet Burgernet effect

Het Burgernet effect

burgernet
Misschien heeft u meegedaan aan de Burgernet enquête die rondom de zomerperiode is gehouden en bent u benieuwd naar de resultaten. Een korte samenvatting leest u in deze Update, maar u kunt ook het rapport HIER downloaden. 

Samenvatting Burgernet enquête
Afgelopen juni heeft Burgernet een enquête gehouden onder deelnemers van Burgernet in Zaanstreek Waterland om te onderzoeken wat het effect van Burgernet is en hoe gebruikers Burgernet ervaren.

Het aantal respondenten (25%!) is hoog en dat levert een goed beeld op dat overeenkomt met de betrokkenheid van Burgernetdeelnemers.

Een aantal opvallende conclusies zijn:

  • deelnemers vinden het belangrijk wat er gedaan wordt met hun bijdrage, dus horen graag de afloop van een actie.
  • de belangrijkste Burgernetacties vindt men “de vermissing van kinderen” en “uitkijken naar criminelen”.
  • Het aanmelden bij Burgernet vindt 93% eenvoudig.
  • 46% van de ondervraagden vindt het prima om zelfs in de nacht een actiebericht te ontvangen, wat momenteel niet gebeurd.

Geweldig om te zien dat men het bestaan van Burgernet toejuicht en dat we op de goede weg zijn met onze aanmeldingen. Ook blijven wij ons best doen om te werken aan verbetering voor een ieders veiligheid.

 

 

 

 


 

Veiligheid artikelen