HomeNieuwsEconomieHessing Supervers gaat zich vestigen in Purmerend

Hessing Supervers gaat zich vestigen in Purmerend

HESSINGBV
Illustratie: raadsstukken


Er is overeenstemming bereikt met Hessing B.V. over de uitgangspunten voor de uitgifte van een kavel van ruim 9,3 hectare in het plangebied “De Baanstee Noord”. Hessing B.V. wil tevens een kavel van 5 hectare in optie nemen gedurende een jaar.

De definitieve oppervlakte van de kavels wordt op basis van het definitieve ontwerp van het plan vastgesteld. Met de aankoop van de gronden wil Hessing B.V. een uitbreiding van zijn snij- en verpakactiviteiten realiseren en de mogelijkheden voor toekomstige groei veilig stellen.

Met het oog op de door Hessing gestarte onderhandelingen over de financiering van het project wordt de raad gevraagd in te stemmen met het mogelijk maken van de uitgifte van gronden zowel in koop als in erfpacht. In de commissievergadering Algemene Zaken wordt dit onderwerp behandeld.

Met de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten van Hessing B.V. krijgt de gemeente Purmerend een toonaangevend bedrijf binnen haar grenzen, dat werk biedt aan 1250 – 1500 werknemers. Een deel van deze werknemers kan vanuit Werkom instromen, waarbij opleidingen verzorgd worden in samenspraak met de gevestigde onderwijsinstellingen.

Aangezien de grond behoort tot de materiële vaste activa en niet is opgenomen in de grondexploitatie wordt aan de raad instemming gevraagd. Dit zal in 2020 resulteren in een winst van ca. 15 miljoen euro.

Vanwege de belangstelling voor de gronden in Baanstee Noord is het verzoek tevens om de overige gronden die in 2015 uit grondexploitatie zijn gehaald weer toe te voegen aan deze grondexploitatie. Dit is het paars gekleurde deel in de illustratie.

De raad wordt gevraagd om toestemming voor uitgifte van gronden die aan Hessing B.V. worden uitgegeven rechtstreeks vanuit de materieel vaste activa te laten plaatsvinden. Dit leidt tot een winst van ca. 20 miljoen euro die zal worden toegevoegd aan de reserve gronden. Dit is het geel gekleurde deel in de illustratie

Om de voor vestiging in het gebied vereiste vergunningen op dezelfde manier als in het huidige exploitatiegebied van De Baanstee Noord te kunnen verlenen, wordt de raad gevraagd het besluit van 4 september 2015 ook van toepassing te verklaren op de vanuit de materieel vaste activa over te hevelen gronden naar de grondexploitatie.

Economie artikelen