HomeNieuwsMilieuHerstructurering windturbines op koers

Herstructurering windturbines op koers

windmolensnh
Om te voldoen aan de afspraak met het rijk over het opwekken van windenergie op land in Noord-Holland is de provincie op zoek naar een (beperkt) aantal locaties voor windturbines. De besluitvorming hierover en de afspraken met initiatiefnemers hiervoor liggen op koers.

Dat valt op te maken uit de voortgangsrapportage Wind op Land die Gedeputeerde Staten medio november aan Provinciale Staten hebben verstuurd. Uiteindelijk gaat het in de hele provincie om circa acht locaties van minimaal zes turbines op lijn. PS nemen naar verwachting in december een besluit over de locaties voor de windturbines.

Windmakelaar

De Voortgangsrapportage bevat ook een tussenrapportage van de door de provincie aangestelde windmakelaar. Zijn opdracht is het in beeld brengen van vraag en aanbod en het verbinden van initiatiefnemers van windparken en eigenaren van windmolens. In gebieden waar meerdere initiatiefnemers actief zijn, onderzoekt hij of partijen bereid zijn de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. De windmakelaar beoordeelde in oktober drie initiatieven als behoorlijk kansrijk (boven de 80%) en nog eens acht andere projecten als kansrijk (boven de 50%). Bij een aantal initiatieven bestaat volgens de makelaar nog wat onduidelijkheid over de eisen die de provincie uiteindelijk gaat stellen. Het besluit van Gedeputeerde Staten daarover wordt begin december verwacht. Daarnaast zijn inmiddels ook meer dan negentig windturbines geïdentificeerd die bij de herstructurering zouden kunnen verdwijnen.

De provincie heeft de opgave om 685,5 MW Wind op land ruimtelijk mogelijk te maken. Dit doet zij door, naast het Windplan Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon, de resterende opgave-105,5 MW netto- onder strikte herstructureringsvoorwaarden mogelijk te maken. Uitgangspunt daarbij is onder andere dat voor elke nieuwe turbine twee verouderde turbines weggehaald worden en dat de windturbines worden geclusterd in lijnopstellingen van minimaal zes.  Het vermogen mag daarbij toenemen. De provincie onderzoekt momenteel op welke locaties dergelijke clusteropstellingen mogelijk zijn.

Meer informatie over Wind op Land, waaronder alle relevante stukken, is te vinden op de pagina Wind op land.

Milieu artikelen