HomeNieuwsVeiligheidHelm: "Hoe veilig is Purmerend?"

Helm: “Hoe veilig is Purmerend?”

roald column.jpgOnlangs verscheen een artikel in de mediadat Purmerend gestegen is op de ladder van de meest onveilige gemeente. Bij het lezen van zo’n artikel is de vraag. Klopt dit?

Het antwoord op deze vraag is niet makkelijk. Op zich is Purmerend ondanks de enorme groei van de laatste jaren een relatief veilige stad. Wel bemerk ik een stijging van de onveiligheid. Terwijl Burgemeester Verbeek een "Feel Good" verhaal blijft afsteken en de politie via cijfers probeert aan te tonen dat we rustig kunnen gaan slapen, is de werkelijkheid totaal anders. Als mensen ervaren dat ze niet gehoord worden en de politie bij meldingen niet komt opdagen, dan is het logisch dat de burger geen vertrouwen meer heeft in de politie. Zichtbaar gevolg hiervan is een daling van het aantal aangiften, maar niet de daling van de onveiligheid.

Om dan vervolgens toch te constateren dat de onveiligheid daalt is zeer prematuur en kortzichtig. We hebben als Stadspartij de afgelopen tijd diverse keren schriftelijke vragen over dit onderwerp aan de Burgemeester gesteld. Steeds krijgen we "Feel Good" antwoorden. Maar wie de ondertoon van de antwoorden goed tot zich neemt, bemerkt toch dat er sprake is van een groeiend probleem. Een probleem dat als het niet snel de kop wordt ingedrukt wellicht structureel uit de hand kan lopen.

Afgelopen weekeinde reed ik door Purmerend. Ik moest steeds uitwijken voor de vele gebroken flessen op de wegen. Ook zag je hier en daar vernielde bushokjes. Er is wel degelijk een probleem. We zullen als partij nog meer de vinger aan de pols moeten houden om de heer Verbeek te laten doen waarvoor hij is ingehuurd: ‘Zorgdragen voor een goede openbare orde en veiligheid in Purmerend!’

Enige weken terug constateerde ik een probleem op het fietspad bij het Evenaarpad-Australiëlaan. In een persbericht laat de gemeente op 7 februari jl. weten dat een begin is gemaakt met de verbetering van de veiligheid aldaar.  Maar wat zie ik als ik 14 dagen na deze mededeling ter plekke kijk? De Verkeersveiligheid aan het Evenaarpad- Australiëlaan is nog niet noemenswaardig verbeterd. Ondanks de plaatsing van de verkeersborden is de situatie nog steeds onoverzichtelijk. De kleding en glascontainers staan er nog steeds. Als een burger zijn/haar auto daar geparkeerd om bij de containers te komen dient het autoverkeer naar rechts af te wijken, waarop een opkomende tegenligger weer vol op de rem moet trappen.

Hoe veilig is Purmerend voor hij/zij die bij schuldhulpverlening aanklopt? De fractie van GL heeft terecht de vraag gesteld mag een hulpverlener in geval van fraude dit aanmelden? GL vindt een dergelijke aanmelding een schending van het vertrouwen en in strijd met de code voor een maatschappelijk werker. Daarom is de vraag dan ook terecht gerezen: waar eindigt het werk van de onder de beroepscode (geheimhoudingsverplichting) vallende bedrijfsmaatschappelijk werker en waar begint het werk van de gemeentelijke hulpverlener die strafbare feiten moet melden? Kan dit werk wel door één en dezelfde persoon worden gedaan?

Het is natuurlijk  van de "gekke" dat iemand die fraude pleegt en in financiële problemen komt ongestraft via de schuldhulpverlening met een schone lei kan beginnen en mogelijkerwijs verder kan gaan met zijn/haar praktijken.
Daarom dient in ieder geval de voorlichting van de gemeentelijke schuldhulpverlening zeer helder te zijn:  
"Fraudeurs niet aankloppen voor hulp, U hangt."

 

Veiligheid artikelen